Dragan Đilas
Foto: EPA/MARKO DJOKOVIC

Pored toga što se bavi politikom, Dragan Đilas godinama je i biznismen, te na svoje ime ima otvorenih 11 firmi o kojima podaci u APR-u postoje od 2002. godine.

Iako je tokom 20 godina bilo više kriza koje su izazivale potrese na tržištima, to nije uticalo na prihode Đilasovih firmi, barem ako je suditi po ostvarenim zaradama.

Na početku pandemije prihodi njegovih firmi išli i do 70.000.000 evra godišnje. Najveću zaradu gledano u evrima ostvario je 2007. godine sa prihodima od 87,869,055 evra. Tada je obavljao funkciju ministra bez portfelja zaduženog za Nacionalni investicioni plan.

Kako izveštaji pokazuju, nagli rast firme su ostvarile 2005. godine dok se on nalazio na funkciji direktora Narodne kancelarije predsednika.

Godišinji prihodi Đilasovih firmi po APR-u

 • 2002- 1,318,894 evra
 • 2003 - 1,961,489 evra
 • 2004 - 6,152,171 evra
 • 2005- 32,142,211 evra
 • 2006- 54,843,025 evra
 • 2007- 87,869,055 evra
 • 2008- 79,144,931 evra
 • 2009- 69,777,982 evra
 • 2010- 63,113,560 evra
 • 2011- 64,390,138 evra
 • 2012-53,303,171 evra 
 • 2013- 49,833,377 evra
 • 2014-  55,818,427evra
 • 2015- 53,094,681 evra
 • 2016-  53,537,255 evra
 • 2017 -60,628,103 evra
 • 2018- 70,194,112 evra
 • 2019 -  59,075,887 evra
 • 2020 -​ 47,079,772 evra
 • 2021- 54,278,908 evra
 • 2022- 50,137,501 evra

 

U nastavku teksta prilažemo dokumenta iz APR-a koja pokazuju tačan prihod Đilasovih firmi u proteklih 20 godina. 2002. GODINA
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd - 17.408.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD - 58.368. 000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- 169.000 dinara
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 5.085.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI- 102.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - u APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- u APR nema podataka za ovu godinu
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- u APR nema podataka za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- u APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- u APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -u APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu: 1,318,894 evra 2003.GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 29.182.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 76.908.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- 3.066.000 dinara
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 11.622.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI- 8.446.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 4.771.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)-  APR nema podataka za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI - APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu: 1,961,489 evra 2004. GODINA Direktor Narodne kancelarije predsednika

Od 2004. do 2007. godine Dragan Đilas je bio direktor Narodne kancelarije predsednika.

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd -56.391.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 324.679.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - 2.048.000 dinara
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - 29.837.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - 8.380.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - 62.830.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) -1.149.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI - APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD-  APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD-  APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu: 6,152,171 evra 2005. GODINA- Direktor Narodne kancelarije predsednika
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd  -257.882.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD-  2,255,205.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - 1.918.000 dinara
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)-  27.721.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - 3.200.000 dinara
 •  PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 195.375.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 3.100.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- 3.758.000 dinara
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI -  APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD-  APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD - APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu : 32,142,211 evra 2006. Direktor Narodne kancelarije predsednika
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- -289,465.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD-  3,452,711.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podataka za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - 32,696.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI -APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 522,318.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 5,903.000 dinara
 •  DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B-  29,506.000 dinara
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu : 54,843,025 evra 2007. GODINA- Ministar bez portfelja zadužen za Nacionalni investicioni plan

Od 17. maja 2007. do 8. jula 2008. godine Dragan Đilas je obavljao funkciju ministra bez portfelja.

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 354,965.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD -5,284,798.000 dinara
 •  PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 52,298.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 813,528.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 429,892.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- 26,517.000 dinara
 •  FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- 412.000 dinara
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD-  APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu: 87,869,055 evra 2008. GODINA- Gradonačelnik Beograda

Od 19. avgusta 2008. do 18. novembra 2013. godine Đilas je obavljao funkciju gradonačelnika Beograda. Prihodi njegovih firmi nastavili su da rastu.

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd - 496,166.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,591,002.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- APR nema podataka za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 63,70.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 713,091.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 139,128.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- 7,567.000 dinara
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- 1,659.000 dinara
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu  79,144,931 evra 2009. GODINA- Gradonačelnik Beograda
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 350,369.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD-5,274,608.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)-  51,891.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI-  APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 726,859.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 286,556.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -  APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI - 644.000 dinara
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD-  APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD-  APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

 

Ukupni prihodi za tu godinu: 69,777,982 evra 2010. GODINA- Gradonačelnik Beograda

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd - 285,832.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,790,739.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podataka za ovu godinu 
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) -69,177.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI-APR nema podataka za ovu godinu 
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 470,864.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,234.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -  APR nema podataka za ovu godinu 
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI -521.000 dinara
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podataka za ovu godinu 
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu 

Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 63,113,560 evra

2011. GODINA- Gradonačelnik Beograda
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd - 340,381.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD -5,770,662.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podataka za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - 70,590.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI -APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - 515,817.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) -40,392.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -APR nema podataka za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI -APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

  Ukupni prihodi za tu godinu 64,390,138 evra 2012. GODINA- Gradonačelnik Beograda

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd -405,700.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD -5,116,968.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podataka za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) -75,909.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI  -APR nema podataka za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) -354,353.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 108,616.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B  -APR nema podataka za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI  -APR nema podataka za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD  -APR nema podataka za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -APR nema podataka za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

  Ukupni prihodi za tu godinu 53,303,171 evra  2013. GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 284,803.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 4,604,202.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) -98,32.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI -APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - 620,771.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 104,901.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU-  BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI -APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 
Ukupni prihodi za tu godinu 49,833,377 evra 2014. GODINA- Poslanik u Narodnoj skupštini

U periodu od 16. aprila do 15. oktobra 2014. godine Đilas je bio narodni poslanik u Skupštini Srbije.

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 322,790.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,610,334.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 96,595.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI -​APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) 687,482.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) -34,501.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI -APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 55,818,427 evra 2015. GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd -413,322.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD-5,091,530.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)  -103,506.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 816,069.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) -33,272.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU -APR nema podatke za ovu godinu BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI  -APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 53,094,681 evra

2016. GODINA
 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd -354,140.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,631,480.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 134,689.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - 455,963.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 34,096.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 53,537,255 evra 2017 GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 476,297.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD -5,947,643.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) -134,287.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI - APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 581,176.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 31,648.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -  APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI-  APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- 2.000 dinara
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- 11,722.000 dinara
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu: 60,628,103 evra 2018 GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 595,780.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 7,356,252.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 136,897.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)-201,880.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 1,919.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B -  APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI-  APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD-  APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD -3,837.000 dinara
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 70,194,112 evra 2019 GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 594,986.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,832,452.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 120,481.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI-  APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 395,425.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 1,742.000 dinara.
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B - APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- 1,813.000 dinara
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu  59,075,887 evra 2020 GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 473,625.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD - 4,754,412.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 -APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - 69,874.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI -APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD) - 228,232.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR) - 1,838.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD - APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- 7,668.000 dinara
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu 47,079,772 evra

2021 GODINA

 

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd - 670,829.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD- 5,375,212.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3 - APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)-  77,175.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 240,115.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 5,510.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI- APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- 13,387.000 dinara
Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu: 54,278,908 evra 2022. GODINA

 • Preduzeće za marketinške i promotivne aktivnosti OVATION BBDO d.o.o. Beograd- 549,003.000 dinara
 • DIRECT MEDIA PREDUZEĆE ZA MARKETINŠKE I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI DOO BEOGRAD - 5,015,313.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE BELLA TEAM DOO BEOGRAD, GUNDULIĆEV VENAC 3- APR nema podatke za ovu godinu
 • DRUŠTVO ZA ŠTAMPU I GRAFIČKE USLUGE BIG PRINT DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)- 108,766.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MARKETING I PROMOCIJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI SPORT MEDIA DOO BEOGRAD, DŽORDŽA VAŠINGTONA 40 - U LIKVIDACIJI-  APR nema podatke za ovu godinu
 • PREDUZEĆE ZA KONSALTING  PROIZVODNJU RADIO I TELEVIZISKIH PROGRAMA I USLUGE REKLAME I PROPAGANDE  EMOTION PRODUCTION  DOO  BEOGRAD (STARI GRAD)- 197,897.000 dinara
 • PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE   MULTIKOM GROUP DOO, BEOGRAD (VRAČAR)- 11,273.000 dinara
 • DOO SPORTS ADD BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE BORBE 13 B- APR nema podatke za ovu godinu
 • FRENDEE DRUŠTVO SA OGRANIOČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) - U LIKVIDACIJI - APR nema podatke za ovu godinu
 • COMITY REAL ESTATE DOO BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu
 • PIK OMLADINKA D.O.O. BEOGRAD- APR nema podatke za ovu godinu

 

Dragan Đilas firme

APR

 

Ukupni prihodi za tu godinu: 50,137,501 evra

 

Spasić: Đilasovi prihodi nikada do kraja nisu raspleteni

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta Transparentnost za Alo! kaže da Đilasovi prihodi nikada do kraja nisu raspredeni i da je odlično je to što imamo priliku da jasnije vidimo kako je tekao njegov poslovni uspeh i to baš onda kada je bio državni funkcioner.

Mario Spasić

Foto: privatna arhiva

 

- Podaci govore da, dok je bio anonimus, nije bio toliko uspešan, ali kada se ubacio u politiku odmah je živnuo i sve je lepo, mnogo i konstantno počelo da kaplje na njegovim računima. Mislim da nadležno tužilaštvo sada jasnije može da sagleda kako funkcioniše Đilasova političko-finansijska hobotnica, a biće dobro u ovom kontekstu tužilačkom istragom sagledati i Šolaka i sve one koji su na javnosti nejasne načine, postali milijarderi - naveo je Spasić.

Ognjen Karanović, politički analitičar i  predsednik Centra za društvenu stabilnost istakao je da se još jednom pokazalo se da su upozorenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o motivima političkog angažmana ovog milijardera bila sasvim istinita.

ĐILAS SAM PRIJAVIO DA JE MILIJARDER Zvanična dokumenta koja pokazuju kako je stekao bogatstvo

Alo

 

 

- Đilas ne gradi političku stranku ili politički program, već poslovnu imperiju, koju želi da očuva i uveća, tako što bi političke funkcije kojih želi da se dokopa "upregnuo" u svrhe svojim poslovnih interesa, što je i činio dok je bio perjanica žute dosovske vlasti do 2012. godine. Građani to znaju i zato nikad više neće dozvoliti da žuta banda pritisne dušu i grkljan naroda Srbije - zaključuo je naš sagovornik.

Aleksandar Marković poslanik SNS-a naglasio je da je opšte poznato da se Đilas obogatio do enormnih granica u vreme dok je vršio vlast.

ĐILAS SAM PRIJAVIO DA JE MILIJARDER Zvanična dokumenta koja pokazuju kako je stekao bogatstvo

 

 

 

- Uostalom on je sam prijavio da su njegove i povezane firme ostvarile stotine miliona evra prihoda tokom vremena dok je njegova stranka i on lično bio na važnim državnim pozicijama. Ono što je posebno problematicno to je što je u pitanju period kada su zatvarane fabrike i preduzeća i kada je stotine hiljada ljudi ostajalo bez posla. Dakle, dok su građani rapidno siromašili, Đilas se bezobrazno bogatio - rekao je on.

Rajić: Bilo bi zanimljivo da čujemo njegovo objašnjenje

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost za Alo! navodi da bi bilo zanimljivo čuti objašnjenje Dragana Đilasa kako je stekao to bogatstvo i koliko još zapravo novca poseduje, a da to nije zabeleženo u APR.

- Stalni napadi na predsednika Vučića i njegovu porodicu od strane Đilasu bliskih medija, posebno su se intenzivirali poslednjih meseci. Očito kao pokušaj pokrivanja stvarnih afera samog Dragana Đilasa – rekao je on.

Ukupan prihod koji je ostvario od 2002.-2022. godine je: 1,067,694,650 evra.

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (103)

Loading
Zarko

22.10.2023 10:02

@Mila - Djilas je uvek bio i ostace lopurda.

Ana

18.10.2023 21:06

Svima je poznato da se Đilas obogatio do enormnih granica u vreme dok je vršio vlast.

Tanja

18.10.2023 21:10

Ne trebaju narodu papiri da bi znali kako se obogatio,opljackao sve nas

Milovan

18.10.2023 21:10

Svima je jasno da je Đilas postao milijareder preko državne grbače.

stojan

18.10.2023 21:11

Super tajkun Djilas je lopov i lažovčina

amigo

18.10.2023 21:14

Super tajkun Djilas je neko kome se nista ne moze verovati.

Jovana

18.10.2023 21:15

Da li Đilas misli da će narod ponovo dozvoliti da lopovi poput njega ponovo vode državu.

Marko

18.10.2023 21:16

Sigurno nije stekao bogatstvo legalnim putem

Zarko

22.10.2023 10:32

@Marko - Kad bi toliko bogatstvo moglo da se stekne legalno onda bi svi mi bili milijarderi

Tina

18.10.2023 21:16

Odavno je narod video kako je se ovaj covek obogatio

Sanja

18.10.2023 21:16

Da ti se zavrti u glavi od cifri.. Sigurno posteno stekao sve.Takvima je sve malo jos bi da jadi ovaj narod.

Ivan

18.10.2023 21:18

Stara lopuza sve mu malo, jos bi da nas pljačka.

Павле

18.10.2023 21:18

Шта му више треба, нека иде у пензију са својом милијардом

Zarko

22.10.2023 10:34

@Павле - Isao bi on u penziju ali mu je malo to sto ima pa bi hteo jos.

Koviljka

18.10.2023 21:20

I jos sme da se javlja i on o nekome nesto da prica.. Lopuza

rambobo

18.10.2023 21:20

Super tajkun Đilas je propali političar koji gleda svoj interes

Užas

18.10.2023 21:22

I to mu je malo pa bi opet da brkne u državnu kasu.

Tutumrak

18.10.2023 21:22

Super tajkun Djilas samo gleda kako da se dokopa vlasti kako bi pljackao narod i drzavu.

Kaća

18.10.2023 21:22

Narod ne želi više vladavinu Đilasa jer nema poverenja u njega!

tešić

18.10.2023 21:23

tajkun Đilas trči svoj poslednji krug

Vax

18.10.2023 21:23

Đilas je običan lopov i prevarant, i to je činjenica

Crni

18.10.2023 21:23

Đilas se obogatio preko grbače Srpskog naroda...

Dejan

18.10.2023 21:23

Sto nas narod kaze. Ako koza laze, rog ne laze.

Vanja

18.10.2023 21:24

Đilas je jedna lopuza koja je pokrala svoju državu , niko mu vise ne veruje.

Zarko

22.10.2023 10:00

@Nikolina - Shvatice to Djilas posle decembarskih izbora.

Bukvalno

18.10.2023 21:24

Kad apsolutistički kontrolišeš prostor za reklame lako dođeš do milijarde.

tijana vojina

18.10.2023 21:25

svima je jasno da ga zanima samo licni interes i fotelja

Marko

18.10.2023 21:25

Kako to da skok krece od kad je bio na vlasti, da mu nisu pale pare sa neba svake godine.

milos

18.10.2023 21:25

Baš zato Djilas i ima želju da se vrati na vlast, da nastavi da krade i pljačka.

Goran

18.10.2023 21:26

Nema potrebe za dokumentacijom koja pokazuje Đilasovo bogatstvo, zna narod da je on krao.

Maja

18.10.2023 21:26

Narodu je jasno da je Đilas postao milijarder zato sto je pokrao svoju zemlju a ne zbog svoj rada.

Eva

18.10.2023 21:27

Svi pamte vreme Djilasa obogatio se na ledjima gradjana. Sramota.

Goran

18.10.2023 21:27

I sta cemo sad. Nije lopov, a toliko dokaza da je obrnuto.

Boki

18.10.2023 21:27

Đilas se hvali na sva usta,a pokrao nedužan narod svojim lažima i manipulacijama!

zaga

18.10.2023 21:28

tajkun Djilasa zanima samo licni interes, i kako da napuni sopstvene dzepove

Tina

18.10.2023 21:28

Djilas bi opet na vlast da se jos obogati. Samo svoj interes gleda.

Vanja

18.10.2023 21:28

Đilas se obogatio preko grbače naroda , sad mu se sve vraća , sam je sebi uskočio u stomak.

Relja

18.10.2023 21:29

Sam je sebi iskopao rupu i sada ga boli kada gradjani svi znaju istinu Djilasa.

Jana

18.10.2023 21:29

Smešno što on ovo više i ne krije. A bori se za vlast, kako bi opet iskoristio poziciju ?!

Sara

18.10.2023 21:29

Đilas je uzeo i pokrao sve što se moglo uzeti.

Ksenija

18.10.2023 21:32

Đilas je dokazani kradljivac narodnih para.

Jeka

22.10.2023 09:53

Narod je svesan kako i nakoji nacin se obogatio Djilas, ali izgleda da mu to nije dovoljno.

Jeka

22.10.2023 09:54

Djilasu nije dosta sto je doveo drzavu do ivice bankrota, pa bi hteo to da ponovi.

Ena

22.10.2023 09:54

Đilas je maksimalno iskoristio boravak na vlasti i opljačkao narod Srbije. Ali prokletstvo bogatih je jako i nikad im nije dosta.

Zox

22.10.2023 09:55

Sta cemo sa onim sto nema u zvanicnim dokumentima?

Misterijanemoguca

22.10.2023 09:55

Zna narod ko je Đilas i šta sve radi i kako zarađuje.

Bogdan

22.10.2023 09:56

Đilas je u politiku ušao kao siromah, a iz nje izašao milionski težak!

Bogdan

22.10.2023 09:56

Đilas je u politiku ušao kao siromah, a iz nje izašao milionski težak!

Jeka

22.10.2023 09:56

Svesni smo Djilasove zelje i spremnosti da nastavi da bogati svoj dzep.

Tija

22.10.2023 09:59

Upravo zato što je on punio svoj budzet, budzet Srbije se praznio, ljudi su ostajali bez posla, fabrike se zatvarale.

Pavle

22.10.2023 09:59

Od ovih cifara da ti se zavrti u glavi samo nek objasni kako "zaradi" ovolike pare i to preko svojih jedanaest firmi.

Jeka

22.10.2023 09:59

Đilas dok je bio na vlasti pokrao svoju državu , niko mu vise ne veruje.

Jakov

22.10.2023 10:00

Gradjani Srbije znaju da je Djilas postao bogat,preko grbaca gradjana Srbije.Treba da ga je sramota i da odmah ide u zatvor

Milija

22.10.2023 10:01

Đilas je video da su ga svi provalili,pa daj bolje da prijavim sam nego da drugi iznose javno!

Miki

22.10.2023 10:03

Sta drugo reci za Djilasa nego da je teska lopovcina

Ivan

22.10.2023 10:04

Dobro nam je poznato da je Djilas za vreme svoje vladavine samo punio dzepove

Luka

22.10.2023 10:05

Pitam se samo, kako je stekao sve ove firme, sigurno legalnim putem?

Kosta

22.10.2023 10:05

Nikakvi dokazi ne treba narodu Srbije da bi se uverio da je Djilas krao, to su i sami osetili na svojoj kozi

Rada

22.10.2023 10:06

Za koliko se samo para ne zna da je uzeo.

Lule

22.10.2023 10:06

Sve ovo bogastvo je stekao dok je bio na vlasti i dok je svakodnevno krao građane Srbije.

sanja

22.10.2023 10:07

Đilasovih 11 firmi je ostvarilo prihod od preko 1 milijardu evra u periodu od 20 godina. To je neverovatno! Stara lopurda bi još malo da krčmi i rasprodaje po državi...

Petar

22.10.2023 10:07

Svi znamo da je Djilas preko drzave postao milioner, jer je tada drzava propadala, a njegov budzet rastao.

Laki

22.10.2023 10:07

Građanima Srbije je trebaju papiri jer svi vrlo dobro znamo ko je Đilas i ksko je stekao svo ovo bogastvo.

Lakić

22.10.2023 10:08

Za sve ovo što je radio u prošlosti, Đilas će kad tad odgovarati i biti kažnjen.

Miki

22.10.2023 10:08

Naravno da vise niko ne moze verovati Djilasu, izdao je i prodao svoj narod za vreme vladavine.

Ivan

22.10.2023 10:09

Naravno da nece narod dozvoliti da Djilas dodje do vlasti.

vanja

22.10.2023 10:36

Dok su građani Srbije gubili poslove i fabrike su zatvarane, Đilas se bezobrazno bogatio.

Sanja

22.10.2023 10:37

Đilas je u svoje vreme ojadio Srbiju i narod i sve mu je malo pabi i sada da preuzme vlast i da nastavi sa lopovlukom ali narod nije ni malo glup!

dunja

22.10.2023 10:41

Vučić je bio u pravu kada je upozoravao na motivaciju Đilasa za politički angažman. Mada narod je svestan svega jer ne bi leteli onako sa vlasti da nisu provaljeni, a iz glasanja u glasanje rejting im sve slabiji. Po manjim mestim pogotovo...

ena

22.10.2023 10:43

Država Srbija je tek malo živnula nakon dugogodišnje pljačke Đilasa i njegove vlasti. Sada su lešinari osetili da bi opet mogli raskućiti i rasprodati ono što je stvoreno u proteklih deset godina pa bi se malo vratili da nastave da hapaju...

ema

22.10.2023 10:44

Građani Srbije neće dozvoliti da se ponovo dozvoli Đilasovoj "žutoj bandi" da pritisne dušu naroda i da nastave da tlače i pljačkaju narod kao što su to radili pre nego što smo ih skinuli sa vlasti.

Goran

22.10.2023 10:45

Djilas i njegova ekipa su nesto sto je Srbiji dovelo da prazne kase, al su zato njihovi dzepovi puni...

Sasa

22.10.2023 10:45

Dok su nasi roditelji bili na ulicama, zahvaljujuci zutima, Djilas se obogatio na racun drzave

Ana

22.10.2023 10:45

Djilas je postao milijarder na račun gradjana.

ana

22.10.2023 10:45

Đilas se nikada nije bavio politikom, već je konstantno gradio poslovnu imperiju na štetu građana Srbije. Zato su smenjeni sa vlasti.

anja

22.10.2023 10:46

Potrebno je temeljno istražiti kako je Đilas stekao svoje bogatstvo i koliko još novca krije kako u srbiji tako u inostranstvu.

sanja

22.10.2023 10:47

Očigledno je da Đilasovi napadi na predsednika Vučića služe kao odvlačenje pažnje od njegovih vlastitih problema.

Iva

22.10.2023 10:48

Đilas je napunio svoje džepove, dok je bio na vlasti, pa bi sada da nastavi.

Nina

22.10.2023 10:48

I da se nije sam prijavom kao bogataš znali smo da jeste jer je se bogatio na leđima gradjana .

Jelena

22.10.2023 10:49

Kako se ova lopuža žuta nakrala para i to sve dok je bio na vlasti. Sve firme u vreme pandemije gubile prihode samo njegova ostvarivanja prihode.