NEBOJŠA BAKAREC PORUČIO Vuk Jeremić ne zna za stid, sanja da mu Aljbin Kurti podigne spomenik u Prištini
Foto: privatna arhiva

Danas je Jeremija Vuk Branković, jedan od kumova i tvoraca lažne države Kosovo, predložio sramnu Rezoluciju o Kosovu, Skupštini Republike Srbije. Nastavljajući svoje destruktivne aktivnosti, i pomažući i dalje lažnoj državi Kosovo, i sada Aljbinu Kurtiju, koga je hvalio do nebesa, Jeremija Vuk Branković je odlučio da zada još jedan udarac Republici Srbiji. U želji da bude ovekovečen u Prištini, tako što će mu brat Kurti podići spomenik zahvalnosti u Prištini, Jeremija Vuk Branković je bez imalo srama predao Skupštini svoju sramnu Rezoluciju čije delove vam predstavljam:

Ujedinjenim nacijama i svim međunarodnim organizacijama.

3. U skladu sa Rezolucijom Skupštine Republike Kosova o osnovnim principima za političke razgovore sa Srbijom od 13. januara 2013. godine, obavezuje se Vlada Republike Kosova da podnese Skupštini Republike Kosova na razmatranje dosadašnje sporazume proistekle iz tzv. „Briselskog dijaloga“.

4. Skupština Republike Kosova će podneti Ustavnom sudu Kosova predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti svih akata potpisanih u okviru tzv. ”Briselskog dijaloga”.

5. Preduslov za nastavak razgovora sa predstavnicima Srbije i Srba na Kosovu, je da odustanu od uspostave tzv. „Zajednice srpskih opština“ (ZSO).

6. Bez uticaja na napred navedeno, Vlada Republike Kosova će:

a) U saradnji sa međunarodnim činiocima osigurati zaštitu kosovskog nasleđa u vidu crkava i manastira pravoslavnih crkava, spomenika i ostalog kosovskog kulturnog nasleđa na prostoru Republike Kosova i Metohije;

b) Obezbediti mere za sprečavanje bilo kakvog povratka Srba koji su 2000. godine pobegli sa Kosova.

v) Na prvoj narednoj sednici Generalne skupštine UN predložiti usvajanje rezolucije o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Kosova.

7. Srbija će priznati da je počinila tri genocida  nad Albancima od 1878. godine do 1999. godine.

8. Srbija će uputiti Albanskom narodu izvinjenje za počinjene genocide i ratne zločine, platiti ratnu odštetu, obeštetiti albanski penzioni fond, vratiti štednju Albanaca u bankama i vratiti 12.000 albanskih kulturnih artefakata.

9. Ova rezolucija i njome utvrđeni pravac, smernice i ciljevi državne politike obavezujući su za sve državne organe i organizacije i mogu biti izmenjeni jedino novom rezolucijom Skupštine Republike Kosova.

10. Ovu rezoluciju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije i Republike Kosova”.

U potpisu – Jeremija Vuk Branković“.

Poštovani čitaoci držim da ste se i vi uverili da Jeremija Vuk Branković ne zna za stid. Verujem da je posle upućivanja predloga ove Rezolucije, za korak bliži sanjanom cilju da mu Aljbin Kurti podigne spomenik u Prištini - napisao je Nebojša Bakarec.

 

 

 

 

Komentari (0)

Loading