PROFESOR RANĐELOVIĆ POHVALIO KREIRANJE BUDŽETA ZA 2022.: Fiskalni okvir postavljen adekvatno i ekonomski održivo
Printscreen

Ranđelović je rekao da je opšti fiskalni okvir Zakonom o budžetu adekvatno postavljen.

- Deficit je definisan na nivou oko 3 posto BDP-a, fiskalnom strategijom je planirano da se on smanjuje narednih godina što bi omogućilo da se javni dug ostane na nivou ispod 60% bruto domaćeg proizvoda  i da se postepeno smanjuje. Makroekonomski možemo reći da su ti okviri adekvatni. Kada je reč o strukturi samog budžeta gotove dve trećine rashoda odlazi na plate, penzije i investicije. Budžet je ražen pod predpostavkom da će plate u javnom sektoru biti povećane nominalno za preko 7%, penzije za 5,5%. Međutim, kada isključimo efekat inflacije, odnosno očekivanog rasta cena u narednoj godini, taj realan rast cena će biti nešto manji, plate će realno biti povećane za 3 posto, a penzije do 2 posto - objasnio je profesor i dodao:

- Imajući u vidu očekivani rast privrede, možemo reći da je taj opštebudžetski okvir dat rashodima na plate i penzije, ekonomski održivo postavljen.

Profesor Ranđelović je objasnio da su javne finansije stabilne i da je fiskalni bilans doveden u ravnotežu pre pandemije.

- Postoji solidan prostor za unapređenje doprinosa sistema javnih finansija, rastu privrede i blagostanja svih građana kroz povećanje produktivnih ulaganja, ne samo u infrastrukturu već i u obrazovanje, nauku, inovacije itd. kroz povećanje efikasnosti realizacije. Budžetom je predviđeno da u javne investicije ide 7% BDP.

 

BONUS VIDEO

Komentari (0)

Loading