PALMA PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU: Strahuje za svoju bezbednost
Marko Markovic

 

Reč je o čoveku koji se pojavljuje na snimku, koji je pokazala Marinika Tepić i čiji je lik zamućen. Reč je o pripadnku stranke Dragana Đilasa.

U krivičnoj prijavi se, pored ostalog, navodi i sledeće:

Jagodina, i uopšte pomoravski kraj je tradicionalno, može se reći dosta konzervativan, gde se poštuju ljudske vrednosti kao što su čast i poštenje, odgovornost i istinitost, gde se u vezi sa tim na najvišem nivou porodicne vrednosti, kao noseći stub.

Pozivanje osumnjičenog i spominjanje trinaest i po hiljada muškaraca, na zaštitu navodnih žrtvi od strane njihovih roditelja, prijatelja, ujaka, stričeva, dedova, i tako dalje, ustvari predstavlja najperfidniju pretnju u pravcu ugrožavanja podnosioca krivične prijave i njegove uže i šire porodice, i to na najobjektivniji način.

Očiglednom zamenom teza, o nekakvoj imaginarnoj ugroženosti devojaka - žena navodnih žrtava, i koje su navodno ugrežene od podnosioca prijave, ustvari se postiže efekat poziva na njegov linč, i ta prazna konstrukcija predstavlja realan okidač za takvu mogućnost, pri čemu se Marković predstavlja kao institucija koji ima veliku svakojaku moć, koju svaki čovek, čak u normalnim okolnostima nerado prihvata i apriori ima otpor prema tome.

Svemu ovome treba dodati činjenicu dugotrajnog trajanja pandemije izazvane korona virusom, gde su ljudi hteli to, ili ne međusobno distancirani, iscrpljeni fizički i mentalno, u inače lošoj ekonomskoj situaciji na širem prostoru ne samo Srbije, već i van nje.

U sklopu tih činjenica, na navedeni način izazvan je opravdan strah Markovića za bezbednost, kako svoju tako i za bezbednost svoje porodice - najbližih, ne samo u Jagodini, nego na širem prostoru Srbije.

Konačno, to je i cilj osumnjičenog da bez i jednog dokaza za javno iznete navode u stvari targetira Markovića i njegovu porodicu potencijalno nesagledivim posledicama.
Opisanim radnjama, osumnjičeni je pored navedenog krivičnog dela izvršio najmanje još krivično delo, ugrožavanje sigurnosti sa svim zakonskim obeležjima toga dela, a sasvim sigurno i obeležja drugih krivičnih dela sa elementima podstrekavanja na nasilje, za koje se krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Komentari (0)

Loading