Knez Mihajlova
E-stock/Dimitrije Goll
Knez Mihajlova

E-stock/Dimitrije Goll

Knez Mihajlova, Foto: E-stock/Dimitrije Goll

Uspostavljanje Centralnog registra stanovništva (CRS), u skladu sa Zakonom o Centralnom registru stanovništva, ima za cilj uspostavljanje jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

Ovaj registar se sastoji od podataka iz izvornih služenih evidencija i to:

1. Evidencije o matičnim brojevima građana
2. Evidencije o državljanstvu
3. Registra matičnih knjiga
4. Evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu
5. Evidencije o ličnim kartama
6. Evidencije o putnim ispravama
7. Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
8. Evidencije poreskih obveznika i to imovinski status i procenjena vrednost nepokretnosti
9. Evidencije o strancima

PROČITAJTE JOŠ