Udruženje sudija i tužilaca Srbije
Alo!
Udruženje sudija i tužilaca Srbije

Alo!

Udruženje sudija i tužilaca Srbije, Foto: Alo!

Predstavnici Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) dana 12.04.2019. godine održali su sastanak sa sudijama, tužiocima, sudijskim i tužilačkim pomoćnicima iz sudova i tužilaštava iz Užica, Požege, Prijepolja, Priboja i Čačka, u zgradi Privrednog suda u Užicu, kako bi sa kolegama iz zapadne Srbije razgovarali o aktuelnim temama i istima približili stavove udruženja, programske ciljeve i napore koje udruženje ulaže u nameri da reši neka od pitanja koja hronično muče pravosuđe dugi niz godina.

Pročitajte još:

U konstruktivnoj atmosferi, između ostalog, razmatrana su pitanja unapređenja radno – pravnog položaja, zarada i načina obračuna i usklađivanja istih, beneficirani radni staž, učešće u programu rešavanja stambenog pitanja uz subvenciju države, ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa i sastava budućih pravosudnih saveta, uvođenja objektivnih kriterijuma za prvi izbor i napredovanje, položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

Sudije, tužioci i pomoćnici pozvani su da kolegama iz UST upute sugestije i predloge u vezi sa najavljenim izmenama seta pravosudnih zakona, kao i smernice u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa u periodu 2019-2024. godine, sve u cilju iznalaženja najboljih zakonskih rešenja za dalje unapređenje pravosudnog sistema i njihovog predstavljanja u radnim grupama za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o Visokom savetu tužilaštva i Zakona o Visokom savetu sudstva, u kojima UST ima svoje predstavnike, baš kao i u Komisiji za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa u periodu 2019-2024. godine.