Otvorena sezona na Kopaoniku
Promo
Otvorena sezona na Kopaoniku

Promo

Otvorena sezona na Kopaoniku, Foto: Privatna arhiva

Vlada Srbija je na poslednjoj sednici donela uredbu na osnovu koje će u ovoj godini biti raspoređeno i korišćeno 264,8 miliona dinara za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

To praktično znači da će država ovaj novac kao pomoć izdvojiti za finansiranje radova i drugih programa za očuvanje pet nacionalnih parkova, Fruške Gore, Tare, Đerdapa, Kopaonika, Šar planine, ali i Prokletija, koji je u postupku dobijanja ovog statusa, kao i nekoliko zaštićenih područja u Srbiji čija je zaštita proglašena posebnim dokumentima i Zakonima.

Pored toga, deo novca je namenjen i za finansiranje zarada zaposlenih u preduzećima koja vode računa o ovim prirodnim resorima. Ceo posao je u nadležnosti Ministarstva ekologije koje će subvencije raspoređivati na osnovu definisanih programa koji imaju za cilj da se spreče mogući rizici od oštećivanja i uništavanja ovih prirodnih bogatstava uključujući i one koji se odnose na nezakonit otkup ili zakup zemljišta i divlju gradnju.

Država će finansirati i projekte koji se odnose promociju zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa ali i biološko-tehničke radove kojima se čuvaju ovi resursi. Novac je namenjen i za izgradnju objekata i nabavku opreme koja je u funkciji povećanja broja turista kao i monitoringa i istraživanja prirodnih vrednosti.

Tara

Rina

Tara, Foto: Rina

Naš izvor iz Nemanjine 11 navodi da ovom uredbom država želi da pomogne nacionalnim parkovima i područjima koja su pod posebnom zaštitom, da se stanje u ovim izuzetno dragocenim resursima očuva i unapredi.

- Na osnovu kriterijuma Svetske unije za zaštitu prirode teritorija Srbije je među šest evropskih centara biološke raznovrsnosti. To blago se mora zaštiti ali i unapredi jer u suprotnom nemar bi mogao da ga naruši i umanji vrednost zaštićenih prirodnih dobara koja su od nacionalnog interesa. Funkcije koje će država podržati sa iznosom do 80 odsto vrednosti su čuvanje, održavanje i prezentacija zaštićenih područja, upravljanje posetiocima, praćenje i unapređenje zaštićenih područja, kao i uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa. To pravilo ne važi za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa i zarada zaposlenih u Javnom preduzeću “Nacionalni park Šar planina”, kojima je za ove namene predviđeno finansiranje do pune vrednosti, odnosno 100 posto.

Fruška Gora

Youtube printscreen

Fruška Gora, Foto: Youtube printscreen

On dodaje da će Ministarstvo ekologije uskoro objaviti oglas u kome će biti jasno definisani i kriterijumi po kojima će se dobijati novac.

- Visina iznosa, pored projekta koji se bude podnosio, zavisi i od veličina i vrste zaštićenog područja, izloženosti uticaju ljudi kroz stanovanje i posete ali i osposobljenosti za obrazovnu, naučnu i opštekulturnu funkciju. Tu su naravno i još neki parametri koji će precizno biti navedeni oglasom Ministarstva ekologije. Zahtev za dodelu sredstava subvencija mogu se podneti do 31. oktobra 2021. godine a ako se desi da ne budu u potpunosti iskorišćena mogu se po drugi put dati upravljačima nacionalnih područja ali uz naknadni zahtev.

Udruženja koja se, pak, bave zaštitom prirode navode da je dobro što država subvencioniše zaštićena prirodna dobara od nacionalnog interesa ali da mora i da kontroliše gde taj novac ide.

- To je vrlo važno jer dosadašnja prakas je pokazala da se ambijent nekih nacionalnih parkova, posebno Kopaonika, narušava divljom gradnjom. To bi moralo da se zaustavi jer u suprotnom, preti opasnost da se prirodni resursi, flora i fauna i njihove prepoznatljive specifičnosti u svetu, ozbiljno naruše - navode ekolozi.

U Vladi Srbije je potvrđeno da je ova Uredba doneta i da će se ona dosledno primenjivati a da će uslovi za dobijanje subvencija biti definisani oglasom koji će objaviti Minisatrstvo ekologije.