Radnici
Promo
 
Radnici, Foto: Promo

Nažalost, nekada može doći i do ozbiljnijih povreda radnika, ali i do smrtnih ishoda. Zbog toga i poslodavci, sindikati radnika, a i državne institucije apeluju da se povrede na radu spreče.

A kako sprečiti povrede na radu?

S obzirom na to da je jedan od najčešćih uzorka povreda tokom obavljanja građevinskih radova neispravna zaštitna oprema, onda bi poslodavci trebalo da obrate posebnu pažnju na kupovinu i obnovu radne opreme. Šlemovi, zaštitne rukavice, cipele sa ojačanjima na prstima i zaštitna odela su obavezni, a obuku za korišćenje opreme moraju da prođu svi radnici kako bi se rizik od povreda smanjio na minimum.

Takođe, da bi se povrede smanjile radnici moraju da prođu i odgovarajuće obuke za rad na građevinskim mašinama, a mašine moraju da budu tehnički ispravne kako bi bile sigurne i bezbedne za korišćenje.

Prema statistici najrizičniji poslovi su građevinski. Zato je neophodno pridržavati se pravila prilikom obavljanja ovih poslova, a osim zaposlenih pravila treba da se pridržavaju i nadređeni, a uz to stručni savetnici bi trebalo da procene sve moguće opasne situacije, kreiraju uputstva kako u takvim situacijama reagovati i šta činiti u vandrednim situacijama.

HTZ oprema može da vam spasi život

Građevinski se svakodnevno susreću sa brojnim rizicima i opasnostima od povreda tokom obavljanja radnih zadataka. Zbog toga je obavezna posebna opreznost. A da biste se zaštitili na pravi način onda je htz oprema idealan izbor.

Zaštitna oprema ne samo što može da vas u jednoj sitaciji zaštiti, već može i da vam spase život. Osim što morate redovno proveravati u kakvoj je stanju vaša oprema, htz oprema mora da bude i kvalitetna. Dovoljno pouzdana oprema svešće rizik od povreda na minimum, a uneće i više sigurnosti tokom obavljanja svakodnevnih građevinskih poslova.

Na kojoj god poziciji da radite, prilikom odlaska na gradilište obavezno zaštitite glavu. Čvrst šlem će vas zaštiti od mogućeg pada nekog objekta, a preporuka je da htz oprema sadrži i maske, zaštitu za oči i sluh, kao i zaštitu za disajne organe.

Kako bi ste sprečii povredu ruku i prstiju obavezno koristite zaštitne rukavice, a adekvatna zaštitna obuća je obavezna, jer teren kojim se radnici po gradilištu kreću često je vrlo izazovan.

Rad na mašinama zahteva odgovarajuću zaštitnu opremu

Prilikom upravljanja građevinskim mašinama ruke se najviše koriste. Zato ih treba posebno zaštititi. Mašine za rad na visinama služe da bi se posao obavio brzo i efikasno, a ako radnici ne zaštite dovoljno ruke može doći doozbiljnih povreda na radu. Zato bi trebalo koristite zaštitne rukavice kako bi se izbegle posekotine, žuljevi i ogrebotine.

Ukoliko se na gradilištu koriste i telehendleri, onda bi rukovaoci trebalo posebno da se zaštite. Osim zaštite ruku, trebalo bi radnici da nose i odgovarajuću zaštitnu obuću, jer neadekvatne cipele mogu da dovedu do padanja ili klizanja radnika, a to često može da dovede i do ozbiljnijih povreda. Zato obua mora da bude od specijalnog i kvalitetnog materijala kako ne bi došlo do povreda na radu.