Stan
Alo! O. Konotar
Stan Milića Vukašinović

Alo! O. Konotar

Stan, Foto: Alo! O. Konotar

Uknjižba nekretnine u novogradnji za mnoge je postala jednostavnija i brža otkako je Republički geodetski zavod izdao uputstvo da se za razliku u kvadraturi stana tokom izgradnje i u završnoj fazi ne traže aneksi ugovora kako bi se ispravila neslaganja u površini. Javni beležnici podržavaju uputstvo kojim se menja dosadašnja praksa i ističu da ono ubrzava i pojednostavljuje proceduru uknjižbe.

Više nema dileme! Na račun leže novac 4. novembra!

AUTOR: Tanjug/D.S. DATUM I VREME: 26.10.2019. 07:18 Potvrđeno! Banka, Foto: Tanjug Jednokratnu pomoc od po 5.000 dinara svi penzioneri dobiće 4. novembra, potvrdeno je RTS-u. Izmene zakona kojima se uvodi "švajcarska formula" za rast penzija, stigle su u Skupštinu Srbije, a uskoro će se znati i tačan iznos povišice.

Stanove sada upisuju u katastar nepokretnosti sa površinom iz elaborata geodetskih radova koji se dostavlja uz upotrebnu dozvolu, na kraju izgradnje.

"Upotrebna dozvola predstavlja javnu ispravu nadležnog organa i u postupku upisa dokazuje činjenice koje su u njoj navedene. Ona se izdaje posle tehničkog pregleda objekta i između ostalog obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, a što podrazumeva i dozvoljeno odstupanje u površini posebnog dela", navode u Javnobeležničkoj komori.

Miša Janektić stan

Dejan Briza/Alo!

stan, Foto: Dejan Briza/Alo!

Ugovori o prometu nepokretnosti se od uvođenja javnog beležništva u pravni sistem Srbije zaključuju kod javnog beležnika, koji je dužan da proveri formu i sadržinu ugovora.

"Javni beležnik je dužan da proveri dokumentaciju i da li je za stranku ili za nepokretnost evidentirana neka zabrana raspolaganja. Kada utvrdimo da nema pravnih prepreka za zaključivanje ugovora o prometu nepokretnosti, overavamo ugovor", objašnjavaju u Javnobeležničkoj komori.

Pročitajte još:

Stranka se, posle isplate cene u banci, vraća kod beležnika, da bi prodavac overio izjavu kojom dozvoljava kupcu uknjižbu prava svojine na kupljenoj nekretnini. Odmah potom, u istom danu, javni beležnik šalje katastru podatke koji su neophodni za upis vlasništva. Rešenje o upisu u katastar donosi RGZ, na osnovu isprava koje dostavlja javni beležnik, i šalje ga direktno ugovornim stranama.

Čitav ovaj postupak znatno je ubrzan otkad javni beležnici u elektronskoj formi šalju isprave i podatke radi upisa nadležnoj Službi katastra nepokretnosti.

"Divlje" ne prodaju

Izmenama Zakona o ozakonjenju zabranjena je prodaja nelegalnih stanova i kuća. U Javnobeležničkoj komori kažu da ipak ima pokušaja prodaje kvadrata izgrađenih bez dozvole.

BONUS VIDEO: Muamer Zukorlić odgovarao na provokativna pitanja naše novinarke