mesto ubistva
E.A.
mesto ubistva

E.A.

Foto: E.A.

Nakon uočenih nepravilnosti doneta je radikalna odluka - povlačenje leka "Testosteron depo". 

Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora Inspekcije za lekove MZ u Galenici, naloženo je povlačenje leka "Testosteron depo", jer su na tržištu pronađene kutije pogrešno upakovanih ampula ( Progesteron depo u ambalaži umesto navedenog leka ).

Šta je lek Testosteron Depo i čemu je namenjen?

"Testosteron Depo" je proizvod sličan prirodnom muškom polnom hormonu, testosteronu. Lek "Testosteron Depo" se koristi kao supstituciona (zamenska) terapija testosteronom, kod odraslih muškaraca kod kojih je ustanovljen nedostatak testosterona (hipogonadizam). Nedostatak testosterona mora biti potvrđen sa dva odvojena testa kojima se određuje njegov nivo u krvi, kao i na osnovu kliničkih simptoma.

Primena testosterona kod dece može da dovede do ranijeg razvijanja sekundarnih muških polnih karakteristika (maskulinizacije). Testosteron može uticati na rast kostiju i da u nekim slučajevima smanji konačnu visinu.