rio tinto
Foto: Alo/Alo

(Piše: E. A.)

Litijum iz Srbije neće moći da se prodaje u Evropskoj uniji ukoliko Projekat „Jadar“ ne bude rađen po najvišim ekološkim standardima. To bi ukratko bila poruka koja je stigla iz Brisela, a koju prenosi Johana Bernsel, portparolka Evropske komisije za unutrašnje tržište, industriju odbrane, svemir, obrazovanje, mlade, sport i kulturu. Ona, naime, tvrdi da Brisel svakako neće dozvoliti prodaju ako se rudarenjem prekrše najstroža ekološka pravila. Pritom, Evropska unija, koja je najzainteresovaniji kupac ove kritične sirovine, insistira na poštovanju svih ekoloških standarda.

- Projekat „Jadar“ je investicioni projekat privatnog investitora. Na nacionalnim vladama je da donose odluke o određenim industrijskim projektima i stvaraju ekonomske prilike - precizira Johana Bernsel, i dodaje:

- Evropska unija očekuje da zemlje kandidati zasnivaju svoje odluke na važećem regulatornom okviru i praksama usklađenim s ekološkim pravilima EU, posebno u oblasti upravljanja otpadom i vodama i učešća javnosti u procesu donošenja odluka.

Litijumski projekti u EU

Projekat „Jadar“ nije jedini projekat tog tipa u Evropskoj uniji.

- Postoje litijumski projekti u različitim fazama zrelosti u određenom broju država članica, naročito u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Portugaliji, Španiji i Švedskoj - otkriva Johana Bernsel.

Ona je objasnila da se litijum smatra strateškom sirovinom prema novom zakonu o kritičnim sirovinama.

- Litijum je materijal ključan za proizvodnju baterija i stoga od suštinske važnosti za uspešnu transformaciju automobilske industrije. Od 2020. godine, nakon komunikacije o kritičnim sirovinama, Komisija, zajedno sa državama članicama, prati održive ili potencijalno održive projekte koji se odnose na kritične sirovine u EU.

rio tinto

Alo/Screenshot

 

Prema njenim rečima, potpisivanje pisma o namerama 22. septembra 2023. o strateškom partnerstvu između EU i Srbije o kritičnim sirovinama i baterijama predstavljalo je važan korak ka stvaranju održivog i konkurentnog ekosistema elektronske mobilnosti u Srbiji.

Studija o bezbednosti

Pre nekoliko dana „Rio Tinto“ je objavio radne nacrte studija o proceni uticaja na životnu sredinu koje, kako stoji u dokumentima, potvrđuju da se taj projekat može bezbedno realizovati u skladu s najvišim standardima zaštite životne sredine Srbije i Evropske unije.

U kompaniji se nadaju da će ovi dokumenti otvoriti argumentovanu javnu raspravu o planiranom podzemnom rudniku litijuma i borata, koji Srbiji može da donese veliku ekonomsku korist i svrsta je među države koje će odigrati ključnu ulogu u zelenoj tranziciji.

Ovi nacrti studija su zasnovani na istraživanjima koja je sprovelo više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta. Rezultati naučnih istraživanja pokazuju da se Projekat „Jadar“ može realizovati bezbedno uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda zaštite životne sredine.

- Na osnovu Pisma o namerama, Komisija predlaže uspostavljanje protokola o saglasnosti između EU i Srbije kojim se uspostavlja strateško partnerstvo o održivim sirovinama, lancima vrednosti baterija i električnim vozilima.

rio tinto

Alo/Screenshot

Ohrabrenje da bi Projekat „Jadar“ zaista bio ekološki prihvatljiv čak i za puritance iz briselske birokratije je i nedavna izjava evropskog komesara za „Zeleni plan“ Maroša Šefčoviča, koji je potvrdio da se može očekivati zvanično trgovinsko partnerstvo za snabdevanje EU kritičnim sirovinama iz Srbije. On je potvrdio da su pregovori ušli u završnu fazu. Naime, EU i Srbija su prošlog septembra potpisale pismo o namerama za jačanje i proširenje saradnje upravo na kritičnim lancima snabdevanja.

Urađeno 23.000 analiza za šest i po godina istraživanja

Nacrti objavljenih studija rezultat su ukupno šest i po godina rada. Rad na studijama počeo je prikupljanjem podataka o početnom stanju, nakon čega je sprovedeno više od 23.000 bioloških, fizičkih i hemijskih analiza zemljišta, vode, vazduha i buke. Nacrti studija su sveobuhvatni i zasnovani su na obimnim podacima koji omogućavaju precizne zaključke o potencijalnim uticajima na životnu sredinu i odgovarajućim merama zaštite. Objavljivanje nacrta studija na 2.000 stranica, sa pratećim objašnjenjima, ne predstavlja početak zvaničnog postupka procene uticaja na životnu sredinu koji predviđa zakon Republike Srbije.

Ove studije, ali i stav Evropske komisije, trebalo bi da budu ohrabrenje za realizaciju Projekta „Jadar“.

Zvaničan stav EK je da je saradnja sa Srbijom deo širih napora EU da osigura pristup kritičnim sirovinama, od kojih će zavisiti zelena i digitalna tranzicija Starog kontinenta, ali i konkurentnost evropske ekonomije.

BONUS VIDEO

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading