dr Dušan Mijović
Foto: Alo/Promo

Ekipa Alo! o tome je razgovarala sa dr Dušanom Mijovićem, diplomiranim inženjerom hidrogeologije i stručnjakom ove kompanije za pitanja životne sredine.

Šta su studije procene uticaja na životnu sredinu koje ste nedavno objavili?

 - U pitanju su radni nacrti studija koji se zasnivaju na istraživanjima sprovedenim do ukidanja prostornog plana područja posebne namene. Sprovelo ih je tokom šest i po godina više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta. Objavljujemo ih kako bismo javnosti omogućili da vidi šta smo do sada uradili analizirajući potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu i mere za njihovo ublažavanje, a uradili smo zaista mnogo. Kroz različite modele, proračune i analize ove studije detaljno analiziraju početno stanje životne sredine i procenjuju tehnička rešenja i njihov uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Na osnovu toga, u studijama su navedeni svi poznati potencijalni rizici i predložena su odgovarajuća rešenja i mere za ublažavanje uticaja. Objavljujemo ih sada jer želimo da  podstaknemo javnu diskusiju o potencijalnim uticajima Projekta „Jadar“ na životnu sredinu zasnovanu na činjenicama. Svi komentari i sugestije kako da se predložene mere za uklanjanje i ublažavanje uticaja unaprede su dobrodošli.

Koji je zaključak studija?

- Radni nacrti tri međusobno povezane studije, o potencijalnim uticajima podzemnog rudnika, procesnog postrojenja i deponije industrijskog otpada, naučno dokumentuju da se projekat Jadar može bezbedno realizovati u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine Srbije i EU. Važno je istaći da se radni nacrti studija mogu sagledati na celovit način samo ako se svi prepoznati mogući uticaji posmatraju zajedno sa merama za njihovo uklanjanje i ublažavanje, a ne odvojeno od njih.

Dolina Jadra Jadar

Foto: Shutterstock

 

Da li radni nacrti studija mogu da tačno prikažu moguće uticaje Projekta na životnu sredinu?

- Iako su ovo preliminarne studije koje bi bile dopunjene ukoliko projekat dobije neophodne dozvole, nacrti koje smo objavili su  dovoljno kompletni da tačno opisuju prirodu i obim potencijalnih uticaja Projekta „Jadar“ na životnu sredinu. Oni takođe prikazuju do sad predviđene mere zaštite. Na osnovu nalaza predstavljenih u radnim nacrtima, a kroz javnu diskusiju, takođe možemo da utvrdimo gde postoje mogućnosti da se poboljšaju tehnička rešenja. Upravo zato pozivamo sve zainteresovane da pročitaju studije i da se započne dijalog zasnovan na naučno dokazanim činjenicama.

Ističete da su studije radili nezavisni eksperti, ali izradu studija je platio Rio Tinto, da li su zaista nezavisni?

- Zakon Republike Srbije nalaže da troškove izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu snosi investitor. To je ujedno i praksa na međunarodnom nivou. Bilo koji projekat, bez obzira da li je u pitanju izgradnja industrijskih pogona, rudnika, puteva ili druge infrastrukture, mora da ima zvanično odobrene studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a troškove izrade studija dužan je da plati investitor. Kompanija Rio Tinto, u toku izrade Studija procene uticaja na životnu sredinu Projekta „Jadar“, nije mogla da utiče na izbor istraživača niti na zaključke studija. Svi zaključci studija nužno podležu i stručnoj reviziji i javnom uvidu.

Šta je zaključak studija kada su u pitanju vode, da li će kvalitet i količine podzemnih i površinskih voda biti narušeni u zoni uticaja Projekta?  

- Projekat „Jadar“ osmišljen je tako da od samog početka svaki uticaj na podzemne i površinske vode svede na najmanju moguću meru koristeći najsavremenije inženjerske metode i strogo se pridržavajući nacionalnih i evropskih propisa. Važna karakteristika projekta je to što će se podzemna eksploatacija obavljati na dubini od okvirno 370 do 650 metara - u prostoru koji je hidrogeološki izolovan vodonepropusnim slojevima od izvorišta voda koje se zahvataju kopanim bunarima do 30 metara dubine. Duboke vode, koje su pod pritiskom i imaju različit fizičko-hemijski sastav, neće znatno uticati na smanjenje nivoa aluvijalnih voda ili infiltraciju u površinske vode zahvaljujući modelima odvodnjavanja koji će biti primenjeni. Projektni tim je razmotrio i različite vanredne situacije, kao što su zemljotresi ili padavine jakog intenziteta i predložio rešenja da se ti rizici smanje. Analizirani su scenariji poput mogućeg curenja sa deponije ili prelivanja voda iz vodosabirnika u ekstremnim situacijama. Sve analize i predložena tehnička rešenja pokazuju da čak i u slučaju ekstremnih događaja ne postoji rizik od zagađenja rečnih tokova nizvodno od reke Jadar.

Ko će biti odgovoran da garantuje da se mere zaštite predviđene studijama poštuju?

- Kompanija je odgovorna za primenu mera zaštite životne sredine. Svi podaci o uticaju na životnu sredinu bili bi objavljeni na internet stranici kompanije, što je praksa koju Rio Tinto primenjuje kada je reč o drugim operacijama u svetu. Pored toga, nadležne državne institucije bi vršile zakonski nadzor rada kompanije. Mi bismo podsticali i podržavali učešće lokalne zajednice u nezavisnom praćenju uticaja Projekta na vodu, vazduh, zemljište, biodiverzitet i kulturno nasleđe. Troškove tog praćenja bismo mi snosili, ali ne bismo uticali na način korišćenja dodeljenih sredstava. Lokalnoj zajednici bilo bi omogućeno da angažuje nezavisne stručnjake koji bi koristili savremenu mernu opremu i pridržavali se međunarodnih metodoloških standarda praćenja i izveštavanja. To znači da bi se praćenje koje vrši kompanija, i praćenje koje nezavisno vrši lokalna zajednica odvijali uporedo. U slučaju bilo kakvog neslaganja, kompanija bi preduzela hitne mere da bi osigurala potpunu usklađenost sa zakonskim propisima Republike Srbije i standardima EU. Pored toga, kompanija je spremna da podrži i uspostavljanje nezavisnog ekspertskog nadzornog odbora koji je osmišljen tako da osigura da kompanija posluje u skladu sa najvišim standardima integriteta, transparentnosti i odgovornosti.

Da li objavljivanje studija znači da se projekat nastavlja?

- Objavljivanje studija ne podrazumeva nastavak realizacije Projekta „Jadar“. Odluka o mogućem nastavku realizacije je na nadležnim organima Republike Srbije. Objavljivanje 2.000 stranica radnih nacrta studija uz prateće informativne brošure isto tako ne predstavlja početak zvaničnog procesa javnog uvida u studije koji nalaže zakonodavstvo Republike Srbije. Odlučili smo da ih objavimo na sopstvenu inicijativu, zato što verujemo u izuzetan razvojni potencijal Projekta „Jadar“ kao jednog od najperspektivnijih ležišta litijuma u Evropi. Objavljivanjem studija hteli smo da predstavimo naučne dokaze da se projekat može odgovorno i bezbedno realizovati, uz poštovanje najviših domaćih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite životne sredine, i da započnemo dijalog zasnovan na činjenicama umesto na dezinformacijama kojima je javnost do sada zastrašivana.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (2)

Loading
Rape

17.06.2024 10:51

Daleko vam lepa kuća, da vas ne vidimo... Ima u Nemačkoj mnogo više litijuma, pa tamo kopajte i prodajte maglu kako je sve to super i kako ne zagudjujete životnu sredinu...

Aleks

20.06.2024 07:49

Pošto sam inženjer hidrotehnike a vežbam borilačke veštine, da mu pocepam i diplomu i njušku.