Vojska Srbije
Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane

Za potrebe vežbe, pod nazivom "Združena vatra 2024“, formirane su komande operativne grupe i potčinjenih jedinica, u okviru kojih se polaznici ovih karijernih usavršavanja, raspoređeni na različite komandne i štabne funkcije, obučavaju za planiranje i izvođenje operacija, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Pripadnici Centra za obuku putem simulacija su obezbedili uslove za izvođenje vežbe i učestvovali u pripremi i realizaciji scenarija koji oficirima pruža mogućnost za razvoj kritičkog mišljenja i sticanje iskustva u predlaganju upotrebe jedinica.

Akcenat je na uvežbavanju štabnih procedura u procesu donošenja vojnih odluka, uspostavljanju sadejstva i saradnje, te komandovanju i kontroli snaga u zoni operacije, uz svakodnevnu analizu kvaliteta štabnog rada i donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

Na vežbi se proverava i poznavanje načela upotrebe snaga u operacijama i organizacija saradnje sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, Crvenim krstom i drugim činiocima civilnog okruženja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije, budući da pružaju priliku štabnim oficirima i komandama da se, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, osposobljavaju za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading