Pravoslavna crkva
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 13. aprila po crkvenom, a 26. aprila po gregorijanskom kalendaru.

On je bio sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao: "Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom".

Sudija ga uvede u hram Eskulapov gde žrečevi naročito negovahu velike zmije, posvećene tome "bogu". Svi držahu da će zmije ugristi Artemona. No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, duhnu na njih i sve ih na mah umrtvi.

Svi behu u velikom užasu. A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: "Veliki je Bog hrišćanski!" I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim.

No, zlobni sudija osta uporan u zlobi i mučaše starca Artemona raznim mukama. Jednom ga htede baciti u vrelu smolu, no sam se s konja vrže u nju i izgore. Behu viđena dva orla koji padoše na nj' digoše ga s konja i vrgoše u smolu. Sveti Artemon osta slobodan za izvesno vreme i hođaše, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena, i učaše narod. No, ponovo bi uhvaćen i posečen 303. god. I preseli mu se duša u Carstvo Hrista Boga, našega, kome je Artemon sveti verno služio.

Tropar (glas 4)

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Artemone: "Moli Hrista Boga da spase duše naše".

Mošti Svetog Artemona nalaze se u manastiru Mesić

U manastiru Mesić nalaze se svete mošti Sv. Artemona Laodikijskog. Smeštene su u jednom malom drvenom ćivotu, koji se nalazio na časnoj trpezi u oltaru. U ćivotu je bila manja srebrna kutija sa jednom koščicom lobanje (srebrom okovane) Svetog Svešćenomučenika Artemona

Mošti su donete 1773. godine iz manastira Šemljuga, gde su se prvobitno nalazile, a koji je tada ukinut.

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading