SPC
Foto: Printscreen/Foto: Youtube/Printscreen

Prema verovanju Nikon je sa četom pošao u boj, pre toga majka ga je posavetovala, da ako upadne u nedelje, da se prekrsti i prizove Hrista u pomoć. I zaista, kada je u boju Nikonova četa bila opkoljena i sasvim blizu konačne pogibije, Nikon se prekrstio i u srcu zavapi Hristu.

U tom času dobio je neobičnu silu, jurnuo u neprijatelje i jedne ubio, a druge nagnao u bekstvo. Vraćajući se kući Nikon je neprestano u čudu uzvikivao:

- Veliki je Bog hrišćanski!

Nakon ovog događaja tajno tajno je otplovio u Aziju, gde ga episkop kizički Teodosije krsti.

Po krštenju zatvorio se u jedan manastir, gde se predao učenju i podvigu. No pred smrt episkop Teodosije je imao viziju, u kojoj mu bi naređeno, da sebi za naslednika rukopoloži Nikona. Starac Teodosije odmah pozove Nikona i rukopoloži ga za đakona, potom za prezvitera i episkopa. No Božjim Promislom Nikon uskoro dođe u Neapolj gde obrete svoju majku još u životu.

Po majčinoj smrti on se udaljio sa devet učenika, ratnih drugova, u Siciliju, i tamo se odo propovedi Jevanđelja. No, beše strašno gonjenje hrišćana u to vreme i knez Kvintijan je uhvatio Nikona sa drugovima i stavio na velike muke.

Njegovih stotinu devedeset učenika i drugova bili su posečeni, a Nikona je mučitelj vezivao konjima za repove, bacao ga s visoke stene u provaliju, tukao, strugao, no Nikon je sve te muke preživeo. Najzad, bi posečen mačem i preseli se Gospodu.

Tropar (glas 4):

- Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Nikone, moli Hrista Boga da spase duše naše.

 

 

Njegovo telo je bilo ostavljeno u polju, da ga ptice pojedu, ali neko čobanče, s besnim duhom, zakači se i padne na mrtvo telo Hristovog mučenika, i odmah se isceli. Ono razglasi o telu Nikonovom, te hrišćani dođu i časno su ga sahranili.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading