Molitva
Foto: Printscreen/SPC

Moli se za praznik Sabor Svetog Arhangela Mihaila u ponoć između 20. na 21. novembra, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi. Te noći se moli i veruje se da će on uslišiti molitvu, u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima), da ih izbavi iz Ada.

Arhistratig Božiji Mihail se javio jednom od bogougodnih monaha bratstva manastira Svetog Arhistratiga Božija Mihaila u Kremlju 11.8.1906. godine, gde je ova molitva napisana na priprati Hrama, i rekao mu: „Koji čovek bude čitao svaki dan molitvu ovu, toga dana neće ga se dotaći ni đavo ni zao čovek, lenjost neće sablazniti srce, a ako li se čovek upokoji, to dušu njegovu ad neće primiti. Amin“

Takođe se možete moliti i za sve svoje žive bližnje (decu, muža, roditelje…) svakodnevno, pominjući njihova krštena imena. Preporučljivo je da se to uradi svako jutro.

Molitva

Sav si oganj i revnost, Sveti arhistratiže Mihaile, zato te molimo:

Učmale duše naše zapali ognjem revnosti tvoje, da bismo budne savesti uvek radosno služili zajedničkom Gospodu našem, svesrdno se ugledajući na tebe, bezgrešnog i svetog brata našeg, i vrhovnog vojskovođu našeg, vrhovnog vojskovođu sve nebeske i zemaljske vojske Hristove.

Čudesni Gospod Hristos načinio je jednu Crkvu od anđela i ljudi, da bismo se mi ljudi, koji tajanstveno predstavljamo heruvime na zemlji, ugledali na svetu nebesku braću našu na čijem čelu stojiš ti, lučezarni i divni Arhistratiže Mihaile. Ti si na nebu pobedio svezlog satanu, i zbacio ga s neba na dno pakla. Pomaži i nama uvek, molimo te, svemoćni Arhangele, da i mi svepobednom silom tvojom pobeđujemo svelukavog Satanu, koji nas sa svih strana napada i iskušava kroz bezbožne ljude, kroz nečiste pomisli, kroz zemaljske slasti, kroz opojne strasti.

Sav si svet, čist i bezgrešan, divni Prvoangele Božji; molimo te svesveti, molimo te svečisti, molimo te svebezgrešni, uči nas dan i noć kako da živimo sveto, čisto i bezgrešno, i daruj nam tvoje heruvimske sile, da bismo istinski i stvarno heruvimski živeli na zemlji mi koji po neizmernom čovekoljublju Božjem predstavljamo heruvime na zemlji.

Ne ostavi nas u otrovnom blatu naših slastoljubivih zemaljskih želja, nego nas podigni u nebeske anđelske visine i osposobi nas da anđelski sveto i čisto poživimo dok smo u telu na zemlji. Milostivo pogledaj na nas, Svepobedni Arhangele, snishodljivo se spusti do nas, te nas, zaspale u gresima, probudi na borbu sa zlom, sa grehom, sa smrću, sa đavolom, da bismo, vođeni i sokoljeni tobom, lako savlađivali svaki greh, svaku strast, svaku smrt, svakog đavola. Mi znamo, Bogonosni Arhangele, ti imaš vlast nad nečistim dusima, nad bolestima, nad smrću, nad gresima; ispuni duše naše božanskom silom svojom, e da bismo i mi neustrašivo ratovali i heruvimski pobeđivali sve neprijatelje spasenja našeg, vere naše, duše naše.

Svepobedni Vojvodo Nebeskih Sila, ti si očistio nebo od satane i crnih angela njegovih – očisti i duše naše od svakoga greha, jer gresi naši otvaraju vrata i prozore duša naših, te kroz njih ulaze u nas nečiste sile demonske prljajući i umrtvljujući duše naše, koje treba da su anđelski čiste i anđelski besmrtne. Bez tvoje svepobedne pomoći, Nebeski Vojskovođo, mi lako postajemo plen nečistih sila. Stoga te od sveg srca molimo:

Uvrsti nas u svoju nepobedivu vojsku, i ratuj za nas i ispred nas, vodeći nas i predvodeći nas u svakoj borbi za dušu našu, za spasenje naše, za večnost našu, i osiguravajući nam pobedu nad svakim grehom i nad svakim đavolom. O, presveti Arhangele, mi smo očajno nemoćni pred demonskom silom vražjom, ako nam ti ne pritekneš u pomoć božanskom silom svojom. Sa tobom, mi ćemo uvek odnositi pobedu u svima bitkama za dušu našu i spasenje naše i večnost našu; a bez tebe – mi bespomoćno posrćemo iz poraza u poraz, iz greha u greh, iz pakla u pakao. Zato budi uvek s nama, i ne napuštaj nas zbog grehova naših i smrada našeg, nego, ljubeći nas božanskom ljubavlju, učini da omrznemo greh i sve grehovne slasti, i ispunimo duše svoje miomirom evanđelskih vrlina.

Evo, duše svoje predajemo tebi, presveti Prvoangele Božji; molimo te i preklinjemo, vodi nas uvek putevima koji odvode u Carstvo Nebesko, da bismo zajedno s tobom, večito slavili svemilostivog Spasa našeg – preslatkog Gospoda Hrista, i Njegovog svečovekoljubivog Oca, i sveblagog Duha Utešitelja, kome slava i hvala sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading