Škola
Foto: Shutterstock/FOTO Shutterstock

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kreirao je Smernice za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u douniverzitetskom obrazovanju. Prema ovim smernicama, lični digitalni uređaji ne smeju se koristiti tako da narušavaju obrazovno okruženje ili da krše druga prava učenika, nastavnika i osoblja škole.

Pravilnik o upotrebi mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva treba usko povezati sa školskim pravilnikom o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika.

- Mobilni telefoni moraju biti isključeni i ne smeju se koristiti tokom nastave, bez odobrenja nastavnika;

- Pozivi (putem telefona/interneta) ne smeju se vršiti tokom trajanja nastave;

- Učenici koji imaju hitni slučaj mogu da se jave kući uz odobrenje nastavnika;

- Učenik mora da ispuni zahtev bilo kog člana školskog osoblja da se uzdrži od upotrebe digitalnog uređaja;

- Ukoliko učenik ne ispuni zahtev, digitalni uređaj mu se oduzima u prisustvu svedoka, pakuje u kovertu sa učenikovim imenom, lepi i ostavlja na za to predviđenom mestu;

- Po uređaj roditelji/zakonski zastupnici učenika mogu da dođu nakon što je nastava završena;

- Učenik ne sme da koristi digitalni uređaj za snimanje, prenos ili objavljivanje fotografija, audio ili video-zapisa drugih učenika, nastavnika, nastavnog materijala i procene bez pismenog pristanka svih strana;

- Lični digitalni uređaji ne smeju se koristiti u toaletima, svlačionicama ili bilo kom prostoru u školi koji se smatra privatnim;

- Slike, video i audio datoteke snimljene u školi ne smeju se prenositi niti objavljivati u bilo kom trenutku bez izričite dozvole nastavnika ili druge odgovorne osobe u školi i,

- Kršenje navedenih pravila može dovesti do gubitka mogućnosti korišćenja ličnih digitalnih uređaja u školi i tokom nastavnog procesa i/ili disciplinskog postupka.

Učenicima treba da bude dozvoljeno da ponesu lične uređaje u školu u slučaju da:

- doprinese njihovoj bezbednosti dok putuju u školu i iz škole;

- omogući njihovim roditeljima/zakonskim zastupnicima da ih kontaktiraju van školskog vremena;

- omogući njihovo korišćenje tokom čitavog školskog dana samo za učenike za koje važi izuzeće od školske politike a na osnovu posebnog odobrenja škole;

- Učenici u školu donose mobilne uređaje na sopstvenu odgovornost i odgovornost roditelja;

- Upotreba ličnih mobilnih telefona u školi predviđena je isključivo u edukativne svrhe;

- Odgovarajuća upotreba uređaja i pravila koja se tiču uređaja se primenjuju od trenutka kada učenik stigne u školu do trenutka kada iz nje izađe i,

- Sve osnovne i srednje škole, prema izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja obavezne su da opštim aktom propišu upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog digitalnog sredstva.

Smernice imaju cilj da doprinesu smanjenju rizika koji se javljaju usled prekomerne i neadekvatne izloženosti digitalnim sadržajima, osiguraju dobrobit učenika i unaprede kvalitet njihovog obrazovanja.

BONUS VIDEO

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading