NELEGALNI OBJEKTI MOGU DA SE PRIKLJUČE NA STRUJU, VODU I KANALIZACIJU! Evo šta je potrebno za prijavu i gde se podnosi?
Foto: Shutterstock

Ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kazao je da se ovom akcijom obezbeđuje osnovno ljudsko pravo na tekuću vodu, struju i grejanje. Ministar podseća da je izmenama Zakona o ozakonjenju definisano je da će u roku od mesec dana počev od 15. septembra pa do 15. oktobra građani koji žive u nelegalnim objektima moći da podnesu zahtev.

Šta je potrebno od papira

"Prijave se podnose nadležnim opštinama. Postoji formular koji se popunjava, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora", rekao je Vesić. U formular treba da se upiše ime i prezime, JMBG, adresa, mesto, broj telefona, kao i geodetski snimak objekta.

Kako je objasnio sagovornik, ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u navedenom objektu zajedno sa svojom porodicom.

Rok od 15 dana

"Opštine kada prime te prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključiti te objekate na komunalnu infrastrukturu", dodao je Vesić.

Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od pet dana da na nju odgovori. Prema Vesićevim rečima, komunalna preduzeća koja će priključiti objekate na svoju mrežu nemaju pravo da traže dokaz o imovini ili statusu, jedino ih se tiču tehnički uslovi za priključenje.

"Ta preduzeća su u obavezi da radove obave po hitnom postupku, a ugovore će potpisavati po važećem cenovniku koji važi i za sve ostale građane", rekao je Vesić. Priključenje je moguće samo za stambene objekte jer bi, kako je naglasio, sve drugo bilo izigravanje zakona čija je suština obezbeđivanje osnovnog ljudskog prava na tekuću vodu, struju i grejanje.

Vesić je rekao da očekuje oko 50.000 prijava, najviše iz Beograda. Prema podacima Elektrodistribucije Beograd, samo nelegalnih priključaka na struju ima toliko.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading