STROŽE KAZNE, ODUZIMANJE VOZILA.. Ovo su novine koje predviđa nacrt Zakona o bezbednosti saobraćaja
Foto: RINA

Nacrt Zakona ako bude usvojen, kontrolor tehničkog pregleda vozila može biti samo osoba koja ima važeću dozvolu odnosno licencu za kontrolora sa rokom važenja od 5 godina, a ne 3 kako stoji u sadašnjem dokumentu.

Ovu dozvolu kontrolima tehničkog pregleda izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Menja se i član 264 koji se odnosi na redovan tehnički pregled. U njemu se naime, proširuje dejstvo izuzetka za novoproizvedena vozila od pravila za redovne tehničke preglede time što se obuhvata i redovan šestomesečni tehnički pregled, pored redovnog godišnjeg tehničkog pregleda.

STROŽE KAZNE, ODUZIMANJE VOZILA.. Ovo su novine koje predviđa nacrt Zakona o bezbednosti saobraćaja

Alo/ Dejan Briza

 

Takođe, i vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače od obaveze redovnog šestomesečnog tehničkog pregleda.

Posle stava 12 u ovom članu dodaje se stav 13, koji glasi:

- Novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije - stoji u Nacrtu zakona.

Nacrt uređuje i oblast prepravke automobila, tačnije ispitivanje vozila, odnosno član 249 postojećeg Zakona.

Stav 2 ovog člana se menja, i umesto "vozila koja se prepravljaju" ubuduće bi trebalo da piše "vozila koja se uvoze kao upotrebljivana". Radi se dakle o polovljacima.

- Pokazalo se da je dosadašnji nedostatak odredaba ovog člana predstavljao prepreku za prepravke upotrebljavanih motornih vozila, kada se prilikom njihovog uvoza utvrdi da nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove koji mogu biti ugrađeni ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa, što je dugogodišnja uspešna praksa u razvijenim državama, poput Savezne Republike Nemačke - navodi se u obrazloženju nacrta i dodaje:

- Neusaglašenosti motornih vozila namenjenih tržištima u kojima se ne sprovode jednoobrazni tehnički uslovi za vozila se u nekim slučajevima mogu otkloniti prepravkama, uglavnom na svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima, uređajima za kontrolu i davanje znakova (odnosno instrument tabli vozila), uz utvrđivanje graničnih vrednosti izduvne emisije. Ispitivanje će se vršiti prema bližim uslovima u propisu o ispitivanju vozila u odgovarajućoj proceduri. Takođe, dati su određeni izuzeci za vozila ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove odbrane, Vojske Srbije ili službi bezbednosti Republike Srbije, vozila koja se koriste za infrastrukturne projekte i za oldtajmere.

Član se, naime, širi, posle stava 13, dodaju mu se stavovi 14, 15 i 16. Njime se definišu izuzeci od ovih pravila, a uglavnom se odnose na vozila koja se koriste u državnoj administraciji ili za potrebe radova koje izvodi država, odnosno infrastruktunih projekata.

- Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu, dok ih koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, Vojska Srbije ili službe bezbednosti Republike Srbije. Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu koji se koriste isključivo u svrhe realizacije infrastrukturnih projekata. Saglasnost na uvoz ovih vozila izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na zahtev ministarstva u čijem delokrugu je realizacija infrastrukturnog projekta. Ovo izuzeće se odnosi samo na period trajanja infrastrukturnog projekta.

Naredni 250 član, u Nacrtu definiše kako se prepravka automobila, u stvari može izvršiti.

U postojećem, važećem dokumentu, u stavu 1 sada piše da se " prepravka vozila, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, ugradnje, odnosno izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača i prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova."

U Nacrtu, stavu 1 propisuje da se "prepravka može izvršiti na osnovu smernica proizvođača, osim u slučaju kada proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, da saglasnost da se prepravka može izvršiti uz odstupanje od smernica proizvođača. Takođe, u slučaju da zadatu prepravku ne postoje smernice proizvođača vozila, predviđeno je da se prepravka može izvršiti prema pravilima struke, uz ispunjenje zahteva propisa koji bliže uređuju ispitivanje vozila."

Preciziran je i stepen obrazovanja koji se zahteva za lice koje sačinjava i potpisuje tehničku dokumentaciju na osnovu koje se vrši pojedinačna vrši proizvodnja, odnosno prepravka vozila.

Ta osoba umesto da ima "završene najmanje akademske studije drugog stepena (master)", mora da ima "najmanje stručni naziv master inženjer mašinstva, odnosno diplomirani inženjer mašinstvaˮ.

Nacrt propisuje da pružni prelazi moraju da budu obeleženi svetlosnom signalizacijom.

STROŽE KAZNE, ODUZIMANJE VOZILA.. Ovo su novine koje predviđa nacrt Zakona o bezbednosti saobraćaja

Printscreen/ Twitter

 

Zarad bezbednosti na prugama menja se i član 149. On sada propisuje da svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju se naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga.

Izmenjeni član 149, propisuje umesto dva crvena, crveno i žuto svetlo.

- Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno - navodi se u tekstu Nacrta.

Objašnjava se da crveno svetlo znači zabranjen prolaz, a žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka, a trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavljuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor se može dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.ˮ

STROŽE KAZNE, ODUZIMANJE VOZILA.. Ovo su novine koje predviđa nacrt Zakona o bezbednosti saobraćaja

Foto: RINA

 

Registracija oldajmera

Novi dokument, konačno će ljubiteljima oldajmera omogućiti da i njih registruju.

Članu 275, koji se bavi registarskim tablicama, dodaje se tačka 15, koja glasi:

- Registarske tablice za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere).

Predviđeno je da Agencija za bezbednost saobraćaja obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, oduzimanjem statusa i razvrstavanjem vozila od istorijskog značaja, izdavanjem identifikacione potvrde i vođenjem evidencije za vozila od istorijskog značaja.

Oduzimanje vozila

Izmenjeni član 295 umesto isprave, propisuje oduzimanje predmeta, odnosno vozila, od vozača koji je u poslednje dve godine osuđivan za teže prekršaje.

- Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja - navodi se u Nacrtu a zatim dodaje:

- Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet podoban za dokazivanje protivpravnog ponašanja. Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet.

Po tekstu Nacrta, privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom, a oduzeti predmet iz stava 2. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, nakon isteka roka od 24 časa, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je predmet oduzet, osim ako zakonom nije drugačije određenoˮ.

Ovo su razlozi zbog kojih bi vozači mogli da ostanu bez svojih automobila

1. Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila 2. Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja 3. Prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja 4. Prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju 5. Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni "30" 6. Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja 7. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača 8. Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.) 9. Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta 10. Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije 11. Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije 12. Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom 13. Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena 14. Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja 15. Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu 16. Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu 17. Preticanje kolone pod pratnjom 18. Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading