TRKA NA KRAJU Ističe rok za predloge novih nacionalnih penzija
Foto: MUP Srbije

U petak, 9. decembra, ističe rok za dostavljanje predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. To je drugi put posle 8 godina da je raspisan konkurs za ta priznanja, u javnosti poznate kao nacionalne penzije. 

U prvoj raspodeli nacionalnih penzija 2007. našlo se 267 umetnika. Narednih godina spisak se smanjivao, ali i prekrajao, pa posle višegodišnje pauze koja je trajala do prošle godine, Ministarstvo je predložilo Vladi akt o dodeli Priznanja za najviše 20 umetnika.

Kriterijumi su jasni: umetnik ili stručnjak u kulturi, ostvaruje pravo na nacionalnu penziju ukoliko je doprineo razvoju kulture u Srbiji, odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji, ostvario pravo na penziju, a u obzir se uzimaju dobijene nagrade i priznanja. Prijave podnose sami umetnici reprezentativnim udruženjima u kulturi, koja iz svojih područja mogu da predlože Ministarstvu najviše troje umetnika.

- Mi sa drugim reprezentativnim udruženjem - Srpskim književnim društvom imamo načelni dogovor tri mesta, koja pripadaju književnicima i jedne godine mi predlažemo dva naša člana, a oni jedan, a sledeće godine mi jedan a oni dva. Međutim usvojen je samo jedan predlog- istakao je Miloš Janković iz Udruženje književnika Srbije.

Komisija ima sedam članova iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, od kojih je jedan predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a koje na tri godine imenuje ministar kulture.

Iz Ministarstva kulture napominju da nije obaveza da se svake godine raspisuje Javni poziv. Ovaj je otvoren do 9. decembra, a nakon toga Komisija u roku od 60 dana predlaže listu kandidata za dodelu priznanja.

Komentari (0)

Loading