SJAJNE VESTI! RODITELJSKI DODATAK SVE VEĆI 321.900 dinara za prvo dete, a evo koliko se dobija za drugo, treće i četvrto!
Foto: Printscreen/Foto: RINA

Ovo davanje je od 1. januara 2022, odlukom Vlade Srbije, znatno uvećano. U početku, kada je ova mera doneta, dodatak je iznosio 300.000 dinara, da bi za sve mališane rođene u drugoj polovini godine bio ustanovljen novi iznos, viši za gotovo 22.000 dinara. Na jednokratnu finansijsku injekciju imaju pravo i roditelji drugog i trećeg deteta i to po 107.300 dinara.

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju sve porodice za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, a visina zavisi od toga koji je mališan po redu u porodici. Ovaj novčani iznos može da pripada i ocu, ako ispunjava određene uslove, a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o njemu.

Zahtev za ostvarivanje ovog prava može da se dobije u gradskoj ili opštinskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu ili može da se preuzme sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Osim zahteva neophodno je da majka pripremi i sledeća dokumenta:

1. Originale izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda

2. Original uverenja o državljanstvu majke, ne stariji od šest meseci

3. Očitana lična karta i original na uvid

4. Original prijave prebivališta za decu, ne stariji od šest meseci

5. Fotokopija overene zdravstvene knjižice majke

6. Uverenje da niste lišeni roditeljskog staranja iz suda s kojim se potom ide u Centar za socijalni rad da se dobije zvanično uverenje da majka brine o detetu za koje je podnela zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na stariju decu

7. Fotokopija kartice tekućeg računa kod Poštanske štedionice, a ukoliko ga nemate biće vam otvoren po službenoj dužnosti.

 Kopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko ste venčani

Sve papire koje prikuplja majka trebalo bi da pribavi i otac deteta uz dodatak sledećih, ali samo pod uslovom da majka nije živa ili ne brine o bebi:

1. Izvod iz matične knjige umrlih za majku

2. Uverenje Centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete, odluku suda da je majka lišena roditeljskog prava.

3. Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti

4. Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku

5. Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci

Zahtev se podnosi u porodilištu u sklopu e-prijave novorođenčeta, dok u narednih šest meseci roditelji treba da pribave ostale papire. Od trenutka podnošenja do prve isplate prođe nekoliko meseci, ali posle toga sve uplate bi trebalo da stižu na vreme oko 20. u mesecu.

RATE STIŽU PUNIH DESET GODINA

RODITELJSKI dodatak za decu rođenu od 1. jula 2022. godine za drugo dete iznosi 285.544 i isplaćuje se na 24 rate po 11.897. Treće dobija 1.713.264 dinara na 120 rata po 14.277 i četvrto 2.569.896 takođe na 120 rata po 21.415 dinara.

 

 

 

Najnovije vesti i najvažnije informacije potražite i na našem Telegramu!

 

 

 

 

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading