DANAS SVECI BRINU O SVIM VERNICIMA Svako ko je u neprilici treba da zamoli za pomoć i ona će doći!
EPA/GEORGI LICOVSKI

Tarah je rodom iz Кlavdiopolja u Siriji, Prov iz Side Pamfilijske, a Andronik – sin znamenitog efeskog građanina. Mučeni su sva trojica zajedno od antipata Numerija Maksima u vreme cara Dioklecijana. Tarahu je bilo 65 godina u vreme mučenja. Кada ga je antipat tri puta upitao za ime, on je sva tri puta odgovorio "hrišćanin".

Najpre su ih tukli štapovima, pa su ih krvave i ranjave bacili u tamnicu. Kada je antipat savetovao Prova da se odrekne Hrista obećavajući mu počasti od cara i svoje prijateljstvo, odgovori Prov sveti: "Niti careve počasti hoću; niti tvoje prijateljstvo želim". A kada je pretio svetom Androniku još većim telesnim mukama, odgovori mladi mučenik Hristov: "Telo moje pred tobom je, čini što hoćeš". Posle dugotrajnih mučenja po raznim mestima ova tri sveta mučenika bili su bačeni u pozorištu pred zverove. Pre njih neke druge osuđenike u istom pozorištu rastrgle su zveri. Ali zveri nisu htele da diraju svetitelje, nego su im se i medved i lavica ljuta umiljavali. Videći to, mnogi su poverovali u Hrista Boga i vikali su na antipata. Besan od ljutine i ljući od zverova, antipat naredi vojnicima, koji su ušli i mačevima isekli Hristove vojnike na komade. Tela im ostaše pomešana sa mrtvim telima ostalih osuđenika.

Trojica hrišćana, Makarije, Feliks i Verije, koji su prisustvovali ubistvu svetih mučenika, došli su te noći da uzmu tela njihova. Ali, kako su tela bila pomešana, a noć beše vrlo tamna, oni se u nedoumici kako da raspoznaju tela mučenika, pomoliše Bogu, i na jedanput pojaviše se tri sveće nad telima svetiteljskim. I tako oni ih uzeše i česno sahraniše.

I kao što su sveće gorele u mraku rasterujući tamu tako, veruje naš narod, i ovi sveci brinu o svim vernicima u mračnim noćima i osvetljavaju im put.

Zbog toga, ko se god na današnji dan nađe u tami i neprilici treba da zamoli za pomoć mučenike Taraha, Prova i Andronika i ona će doći.

Komentari (0)

Loading