VERNICI SE DANAS MOLE PROTIV UROKA Veruje se da se valja pomoliti TAJNIM rečima Svetog Kiprijana za izbavljenje od vradžbina
Tanjug

U vreme vizantijskog cara Lava VI Mudrog živeo je rob po imenu Andrej. Mladog Slovena, dobrog i izuzetno lepog, kupio je bogataš Teognost iz Carigrada. Pošto ga je zavoleo kao sina, reši da ga opismeni. Andrej je voleo da uči, ali i da pohodi službu u crkvi. Međutim, jednom prilikom iz ljubavi prema Bogu on postade jurodiv.

Tako ode on na bunar po vodu i iscepa sve sa sebe i napravi se lud. Njegov gospodar beše toliko žalostan da ga prvo okovanog lancima odvede u crkvu da se leči, ali kako nije bilo vajde takvog ga pusti na slobodu.

Oslobodivši se ropstva Andrej je i dalje danju šetao kao lud, a noću se sasvim razuman molio Bogu. Živeo je bez igde ičega, ni krova nad glavom nije imao. Išao je skoro nag, a jeo je tek poneki komad hleba koji bi mu ljudi udelili. I to malo hrane davao je drugima želeći samo božju ljubav i nagradu.

Bog je to video i u njega uselio takvu blagodet da je Andrej Jurodivi mogao dobro da vidi i anđele i demone, ali i da od ljudi iste te demone odagna. Andrej je imao i vizije Gospoda Isusa Hristosa, Raja, Bogorodice... 

Preminuo je 911. godine.

Prema narodnom verovanju, danas je dobar dan za praštanje, a onome ko misli da to učini Jurodivi će dati snage.

Tropar (glas 1):

Čuvši glas Apostola Tvoga Pavla, koji govori: "Mi smo ludi Hrista radi" - sluga Tvoj Hriste Bože, Andrej, lud je bio na Zemlji Tebe radi: Zato poštujući uspomenu njegovu, Tebe molimo Gospode: Spasi duše naše.

A evo i molitva koju možete da iščitate sami:

"Vladaru Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Svedržitelju i upravitelju svega, Sveti i Sveproslavljeni,Care nad carevima i Gospodaru nad gospodarima, slava Tebi!

Ti koji obitavaš u bezgraničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini, Tebe gledaju hiljade Sila i milijarde Svetih Angela i Arhangela. Sada Ti se, pak, molim i preklinjem Te Bože naš, da moja molitva pred Tobom, Bože i Gospode Milosti, bude kao žrtva blagougodna Tebi.

Svaki čovek koji ima duha nečastivog da se sasvim očisti sa celim domom svojim.

Ako je vezan vradžbinom ili zlim delima ili magijom ili je sputan od sedamdeset i dve kletve zavisti i omađijan i nosi u sebi trista šezdeset i pet reči vradžbine, koje su na štetu i propast slugu Božjih (ime) sa svim domovima njihovim.

Komentari (0)

Loading