U OKTOBRU ALO! POKLANJA NALEPNICE ZA SLAVSKE SVEĆE U četvrtak 14. oktobra nalepnica Pokrov Presvete Bogorodice
Alo

Praznik Pokrov Presvete Bogorodice je uspomena na crkveni događaj kada se Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.

Ovaj događaj se desio 14. oktobra (1. oktobra po starom kalendaru) 911. godine za vreme cara Lava Mudrog, kada je u Bogorodičinoj crkvi zvanoj Vlaherne u Carigradu služeno svenoćno bdenje. Crkva je bila ispunjena pobožnim narodom i svi su bili duboko utonuli u molitvu. Pri dnu crkve nalazili su se Sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije. U četvrti čas noći ugledali su Presvetu Bogorodicu iznad naroda, sa rasprostrtim omoforom na rukama kojim kao da zaklanja narod. Bila je odevena u zlatokrasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama. Sveti Andrej pokaza rukom i upita Epifanija da li i on vidi Bogorodicu kako se moli za sav svet, što Epifanije začuđen potvrdi.

Bogorodica je rođena u Nazaretu, od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Ane. Po ocu i njegovim precima, bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima, od roda prvosvešteničkog. Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božijem. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica.

Tokom meseca oktobra Alo! Svojim čitaocima poklanja nalepnice za slavske sveće, a u četvrtak 14. oktobra nalepnicu Pokrov Presvete Bogorodice.

Komentari (0)

Loading