DELEGACIJA POŠTE SRBIJE U VELIKOM BORKU Temelji Pošte Srbije postavljeni pre više od 200 godina
Pošta Srbije

Istorijski izvori navode da je Skupština, koja je održana u Borku 1805. godine u prisustvu svih narodnih starešina, između ostalog, raspravljala i o zavođenju i uređenju pošta, što je uspostavilo temelje organizovane poštanske službe, koja je, kako se smatra, u vidu prve pošte počela s radom u kući Milovanovića u ovom selu.

„Ovi istorijski podaci bacaju potpuno novo svetlo na istoriju poštanskog saobraćaja u Srbiji, koja se trenutno vezuje za 1840. godinu kada je otvaranjem prve pošte u Beogradu, počeo s radom javni poštanski saobraćaj u Srbiji nakon oslobađanja od turske vlasti.

Pošta Srbije

 

Imajući u vidu da je do današnjeg dana pošta ostala stub komunikacija i simbol povezanosti među ljudima, ali i stub povezivanja građana, poslovanja i države Srbije sa svetom, želimo da utvrdimo tačne istorijske činjenice i time dodatno osvetlimo nesumnjiv istorijski značaj poštanske delatnosti za razvoj srpskog društva“,izjavio je u Velikom Borku, v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević.

Pored kuće Milovanovića u Velikom Borku, tokom Prvog srpskog ustanka, kao prvi zvanični začeci poštanskog saobraćaja u Srbiji, korišćene su turske menzulane pod kontrolom ustanika, preko kojih se odvijala komunikacija među ustanicima, kao i prenos pisama sa Srbima van Srbije (u Austriji i Trstu), sa Crnom Gorom, trgovcima od kojih su nabavljali oružje i hranu, a vršen je i veliki prenos diplomatskih pisama sa Turskom, Austrijom i Rusijom.

Pošta Srbije

 

 

 

Komentari (0)

Loading