ZAŠTO SE KRSTIMO SA TRI PRSTA: Koje je značenje se krije iza dodirivanja čela, stomaka i ramena?
Alo!/Masanori Jošida

Krsno znamenje ili znak krsta sa tri prsta je način izražavanja hrišćanske vere, usvojen u srednjem veku u pravoslavnoj crkvi. Tri sastavljena prsta desne ruke simbolišu Svetu Trojicu: Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetog.

Prvo sačuvano pisano spominjanje krsnog znamenja je u polemičkom umetničkom delu nepoznatog autora "Rasprava Panagiota sa Azimitom", napisano između 1274. i 1282.

Osenjujući se krsnim znamenjem, pravoslavni hrišćani stavljaju skupljene prste na čelo - za osvećenje uma, na stomak (život) - za osvećenje unutarnjih čula, potom na desno i levo rame - za osvećenje sila telesnih.

Osvećivanje krsnim znamenjem, pravoslavci čine na početku molitve, za vreme molitve i po okončanju molitve. Osim toga, isto se čini i prilikom prilaska svetim mestima: pri ulasku u hram, kod celivanja krsta ili ikone, kada se nađu u opasnosti, u nesreći i slično.

Komentari (0)

Loading