Otkrivanje bolesti pluća
Foto: Shutterstock

Pacijentima obolelim od korona virusa, često se radi skener grudnog koša, a to je dovelo do toga da im se, u ne tako malom broju, otkrije i asimptomatski karcinom pluća, srećom u većini slučajeva, u ranoj fazi. Kod bolesnika sa Covid-19 infekcijom, ciljni organ su pluća, zbog čega se često radi skener grudnog koša. To je omogućilo da se kod dosta bolesnika otkrije asimptomatski karcinom pluća u ranoj fazi, čime su dobili šansu za izlečenje. Kod bolesnika kod kojih su tegobe bile posledica karcinoma pluća, sa ili bez virusne infekcije, na skeneru su češće otkrivani karcinomi pluća sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom pluća.

 

Pušači su u riziku i od pneumonija i od karcinoma

Dr. Karličić podseća da je karcinom pluća najčešći kod pušača u šestoj deceniji. Tako je i udruženost karcinoma pluća i virusne infekcije bila najčešča u ovoj starosnoj grupi, podjednako, kako kod muškaraca, tako i kod žena.

 

Preko 90% bolesnika sa karcinomom pluća su pušači. Oni spadaju i u bolesnike sa većim rizikom za razvoj teških oblika virusne upale pluća, tako da prevenciju za karcinom pluća i prevenciju za razvoj težih upala pluća, zapravo predstavlja prestanak pušanja.

 

Belmedic

 

 

 

Skener bolji od testa

Dr Karličić, kaže da ne postoji test koji sa apsolutnom tačnošću otkriva bolesti, a to je slučaj i sa virusom Covid-19. Često se dešava da pacijenti imaju negativan antigenski, pa i PCR test na korona virus, a da skener pokaže da oni imaju takozvana korona pluća.

 

Zbog toga je važno procenjivati tegobe bolesnika i njihovu težinu. Na skeneru grudnog koša se mogu videti zapaljenske promene na plućima - obostrano i kod bolesnika sa lakom kliničkom slikom i potpuno mirnim faktorima zapaljenja u laboratorijskim analizama. Iz tog razloga se preporučuje multislajsni niskodozni skener, kao najpouzdaniji test za infekciju sa Covid-19 virusom.

 

Skener grudnog koša je suverena metoda za otkrivanje upale pluća i odvajanje virusnih od upala pluća izazvanih drugim uzročnicima. U početnoj fazi bolesti to su nežne magličaste periferne promene koje se mogu povući sa ili bez terapije. Ukoliko dolazi do napredovanja bolesti, ove promene se slivaju zahvatajući sve više površine pluća i dobijaju grublju strukturu, čineći potpuno nevidljivim strukture pluća. Kada bi se skener pluća radio kod svih bolesnika sa kliničkom slikom Covid-19 infekcije, upala pluća bi se dijagnostifikovala u natpolovičnoj većini.

 

Korist koju pruža skener grudnog koša u proceni stanja pluća prevazilazi sve rizike zračenja. 

Kada se radi samo rentgen (RTG) pluća, ne postoji jasan uvid u postojanje upale pluća od početka bolesti.

 

U Srbiji su osim "običnog" korona virusa, prisutni i njegovi mutirani sojevi. Posledice zaražavanja sa njima, nije moguće, međutim, razlikovati na skeneru, odnosno nemoguće je reći koji soj je izazvao bolest.

 

Sve virusne upale pluća i klinički i prema skeneru grudnog koša se slično ispoljavaju. Nije moguće na osnovu skenera grudnog koša razlikovati pojedine virusne pneumonije, kao i pneumonije u slučaju pojedinih mutiranih sojeva istog virusa.

 

Oporavak od 2 nedelje do 6 meseci

Plućima koje je zahvatio Covid-19 potrebno je da se oporave od dve nedelje do tri, čak i do šest meseci, u zavisnosti od težine upale.

 

“Na sreću, do sada nisam video niti jedna pluća, čak i sa najtežim formama upale, koja su zahtevala i mehaničku podršku, a da se nisu skoro u potpunosti oporavila” - ističe dr Karličić i dodaje šta bi trebalo da rade pacijenti da bi se njihovo stanje poboljšalo:

 

Nakon dobre procene stanja pluća nakon završetka lečenja, potrebno je preduzeti postupke rehabilitacije kroz pulmološku rehabilitacionu podršku, preko postepene fizičke rehabilitacije i vraćanja bolesnika u stanje, pre virusne upale pluća.

 

Komentari (0)

Loading