MASOVNA UZURPACIJA IMOVINE IZBEGLIH SRBA U FEDERACIJI Evo šta je potrebno da bi se kuće zaštitile od trajnog oduzimanja
Printcreen

 Sporni član 58 zakona, kažu Srbi iz Federacije, omogućava da lica koja nezakonito 10, u nekim slučajevima i 20 godina koriste zemlju u vlasništvu Srba postanu vlasnici te imovine.

Кako je moguće da neko koristi vašu imovinu 10 ili 20 godina bez ikakvog ugovora. Moguće ako je bio rat, kao što je to slučaj u BiH i ako ste izbjegli u neku drugu zemlju.

Zbog sigurnosti se niste mogli vratiti, pa je vašu zemlju odlučio da koristi komšija ili neko kome je dodijeljena. Nezakonito se siječe šuma, koriste izvori vode, obrađuje zemlja koja je u vlasništvu Srba.

"Od 2007 su zaposjeli ovaj prostor. Bez pitanja vlasnika da li su uopšte dužni da nam nadoknade, ništa", priča Mišo Đurđić iz sela Okruglica, Vareš u Federaciji BiH.

"Ovi mješatni tu koriste ovo moje imanje nekoliko godina, Hamo Jusufbegović. Zvao sam policiju iz Кonjica, tri godine je koristio, uklonio je kućicu ali ostavio ogradu i dalje je koristi", kaže Rajko Miljanić Bradina iz Кonjica.

Šta donosi novi zakon 

U Zakonu o stvarnima pravima Federacije BiH navedeno je da osoba postaje vlasnik tuđe nekretnine ako je "posjed savjestan", što znači da je dovoljno da onaj koji nezakonito korsti srpsku imovinu kaže da nije znao da nema pravo na zemlju koji koristi.

"Svaki Bošnjak koji koristi srpsku zemlju će reći da je to njegova zemlja i njegov nasljednik će reći da je od tate čuo da je to njegova zemlja i tako se stiče savjesnost i još nađe par svjedoka koji će da kažu, jeste on je to koristio 20 godina i to je njegova zemlja", ukazuje Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Кako sprečiti preknjižavanje imovine 

Preknjižavanje srpske imovine u Federaciji na nove vlasnike Srbi mogu da spriječe tako što će u policijskoj stanici podnijeti pisani zahtijev da se s njihovog imanja ukloni uzurpator.

"Moja pretpostavka da sigurno 250.000 Srba ima problem sa dospjelošću i da mogu ostati bez imovine na ovaj način", navodi Đorđe Radovanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Fedraciji.

Srpski predstavnici Srbe pozivaju da se što masovnije javljaju Odboru i i Кancelariji za stručnu pravnu pomoć Srbima u Federaciji i ukazuju da imaju svoju imovinu.

Procjene su da od prijeratnih 542.000 na području Federacije BiH danas živi svega 45.000 Srba.

Komentari (0)

Loading