RIBARSKI BASTION Tvrđava sa koje se pruža najlepši pogled na glavni grad Mađarske
Foto: Shutterstock

Bastion je inspirisan arhitektonskim stilom ranog srednjeg veka (neoromantika) i podseća na period oko 1000. godine, kada je prvi ugarski kralj započeo svoju vlast. Na sedam kula Halašbastije nalazi se sedam ugarskih poglavica koji su doveli svoja plemena u današnju Mađarsku da se naseljavaju 895. godine.

Arhitekta Halašbastije je Frigis Šulek, koji je takođe restaurirao i redizajnirao Matijasovu crkvu. Izgradnja Ribarskog bastiona je prepletena sa restauracijom crkve: njen istorijski arhitektonski stil je takođe odabran da odgovara crkvi preuređenoj u kasnijem srednjovekovnom stilu (neogotika). Aranžman Bastiona u obliku slova T trebalo je da obuhvati crkvu i istovremeno poboljša njenu lepotu, kao i da poveže vrh brda zamka sa naseljem na obali Dunava, zvanim „Rečno naselje“.

Bastion je izgrađen kao terasa za posmatranje sa vidikovcima u podnožju dela zidina zamka iz 17-18. veka, koji je podignut posle opsade Budima. Umesto da se grade čvrsti debeli kameni zidovi, namera je bila da se meštanima pruži zajednička panoramska terasa, pošto se Budimski zamak više nije smatrao vojnim mestom. Romantična ideja bila je podsećanje na stara vremena, tako da se Halašbastija često upoređuje sa rekvizitom zamka, koji se ne čini stvarnim. Trebalo je da bude kao bajka, da se oseća kao istorija, a ne da bude istorija.

Na stepeništu se nalaze još istorijske statue: Jovana Hunjadija, statua Svetog Đorđa koji probija zmaja (replika statue iz 15. veka u Pragu koju su izradili srednjovekovni mađarski majstori, braća Kološvari), i skulptura vojnika koji čuvaju

Ako se pažljivije pogleda, može se videti da su njegovi zidovi sasvim novi, a cela struktura više liči na fensi terasu nego na utvrđenje ili zid zamka. Zidovi su beličaste boje, ima mnogo prozora, kamenih klupa, lukova, arkada i sl. kojih zidovi dvorca nemaju. Sadašnja zgrada Ribarskog bastiona je već projektovana da bude prelepa terasa sa panoramskim pogledom koja će služiti kao savršen vidikovac u svakom vremenu, a takođe i da poboljša lepotu Matijasove crkve. U srednjem veku, sve do 19. veka, na mestu sadašnjeg vidikovca bili su debeli zidovi zamka. Bilo je mnogo opsada, a zgrada zamka, uključujući i njegove zidine, često su uništavani i obnavljani. Dvorac su osnovali mađarski kraljevi, osvojili ga Turci u 16. veku, ponovo zauzeli Austrijanci, napale nacističke i ruske trupe u 20. veku, tako da u njegovoj istoriji nije bilo mnogo mirnih godina. Budimskog dvorca brda.

Grad na vrhu Dvorskog brda (Varhegi) bio je zaštićen debelim kamenim zidovima, a različite delove zidina štitili su stražari zamka i kraljevsko oružje, a po potrebi i stanovnici zamka. Neki istoričari kažu da je ovaj deo zidina štitio esnaf ribara (halaša), koji su živeli ispod zidina, između reke Dunav i zidina zamka. U miru bi pecali, i prodavali svoju ribu na ribarnici gore u zamku, u ratno vreme bi se popeli na zamak, i učestvovali u zaštiti svog naselja.

Lokacija terase za gledanje sa Ribarskog bastiona bila je savršena iz dva razloga. Prvo, trebalo je obnoviti mnogo zapuštenu Matijaševu crkvu kako bi povratila svoju bivšu slavu, i potreban joj je bolji kontekst da se naglasi lepota krunidbene katedrale. Drugo, pogled na reku u Budimpešti bio je fascinantan, ali se u njima nije moglo uživati sa brda. Stara kula na zidinama Budimskog zamka izabrana je kao najbolja baza za novu glavnu kulu Halašbastije.

Uz Matijasovu postojao je i jezuitski manastir, što je crkvu činilo manje upadljivom. Godine 1773. papa Kliment 14. je potpuno raspustio jezuitski red, pa su koledž i ostale jezuitske zgrade oko crkve postale vlasništvo grada. Ministarstvo finansija prešlo je u Jezuitski kolegij. Do 1880-ih kompleks Matije crkve i Ministarstva bio je u lošem stanju a plan arhitekte Šuleka krajem 19. veka bio je da se crkva prvo oslobodi od stare zgrade Jezuitskog koledža, a zatim da se oslobode neuglednih baroknih slojeva postavljenih na crkvu, i na kraju, da se izgradi vidikovac pored crkve koji dodatno ulepšava njenu lepotu, a istovremeno pruža savršenu terasu za pogled na grad

Komentari (0)

Loading