VIC DANA Čule životinje u šumi da medved ima listu za ubijanje...
EPA/PHILIPP GUELLAND

Čule životinje u šumi da medved ima listu za ubijanje.

Dođe jelen prvi i upita medveda:

- Medvede, je li tačno da ti imaš tu listu?

Medved: - Imam.

Jelen: - Jesam li ja na njoj?

Medved: - Jesi.

I sutradan nađu jelena mrtvog.

Drugi se ohrabri vuk i dođe kod medveda i upita:

- Medvede, imaš li ti listu za ubijanje?

Medved: - Imam.

Vuk: - Jesam li ja na njoj?

Medved: - Jesi.

I sutradan nađu vuka mrtvog.

Dođe zec kod mede i upita:

- Medvede, imaš li ti listu za ubijanje?

Medved: - Imam.

Zec: - Jesam li ja na njoj?

Medved: - Jesi.

Zec: - Možeš li me obrisati?

Medved: - Može, nema problema.

Pouka: Komunikacija je ključ uspeha.

Komentari (0)

Loading