matematika, slagalica, zagonetka
Twitter prin. screen
matematika, slagalica, zagonetka

Twitter prin. screen

matematika, slagalica, zagonetka, Foto: Twitter prin. screen

Ne postoji ništa poput predobre matematičke slagalice koja će nam očistiti paučinu iz glave. Ovaj koji je dizajnirao korisnik Tvittera @panbtc uspeva da kombinuje jednostavno podešavanje, zeznut pristup i rešenje "naravno" u ovoj sjajnoj maloj slagalici.

Tražite širinu pravougaonika. Znate da je dužina kraće stranice 8 i u nju su upisana dva kruga. Ovi krugovi su tangenti, što znači da dodiruju jednu tačku. Kroz ovu tangentnu tačku prolazi odsečak prave paralelne sa kraćom stranicom pravougaonika. Dužina ovog segmenta je 6.

Pa koliko je duga strana?

Možda ne zvuči najjasnije, ali imate sve što je potrebno da biste to rešili.

Nagoveštaji ako ste zaglavili

OK, evo samo nekoliko nagoveštaja ako ste zaglavili. Pre svega, veličina krugova nije bitna za rešavanje ove zagonetke.

Treba imati na umu da je segment napravljen od dva akorda. Ako imate okomitu liniju koja preseca tetivu na dva dela, ona će proći kroz centar. I konačno, ako su dva kruga tangenta, njihovi centri i tačka tangente pripadaju istoj pravoj.

Sad, idi, budi matematičar i pripazi na neki "zloglasni" trougao ...

Ako ne možete da rešite i ako želite potpuno rešenje, Preš Talvalkar vas je pokrio i možete ga pogledati ovde.