SVE MANJE POVRATNIKA NA KIM OEBS izveštava da postoje incidenti i međuetničke tenzije
Foto: Ilustracija

Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), zaključno sa decembrom 2019. godine, na Kosovo od 2000.-te vratila su se  28.302 raseljena lica, a stopa povratka smanjivala se svake naredne godine i ovaj trend je i dalje u opadanju.

UNHCR procenjuje da se na KiM nalazi 16.151 raseljeno lice, od kojih 412 živi u nekom od privremenih kolektivnih prihvatilišta , kojih je 22, konstatuje se u izveštaj OEBS.U izveštaju se podseća da se i dalje dešavaju incidenti koji pogađaju manjinske zajednice i "postoje međuetničke tenzije".

Šef misije OEBS na Kosovu i Metohiji Majkl Devenport je prilikom predstavljanja petog Izveštaja o proceni prava zajednica rekao da je u posebnom fokusu namera da se kosovski pravni okvir uskladi sa međunarodnim standardima i da se institucije pridržavaju zakona koji štiti prava zajednica.

Kako prenosi RTV KiM, i dalje su prisutni problemi sa primenom Zakona o upotrebi jezika. Navodi se da obrazovanje na srpskom jeziku nije zastupljeno u kosovskim institucijama i podseća da je svake godine sve manje raseljenih koji se vraćaju.

Takođe, visoka je stopa nezaposlenosti među pripadnicima nevećinskih zajednica, posebno Roma, Aškalija i Egipćana.  Medijski sadržaj namenjen nevećinskim zajednicama ocenjen je kao “oskudan”.
 

Komentari (0)

Loading