PODVODAČICE DOBILE ZASLUŽENU KAZNU Tri žene osuđene na kućni pritvor zbog podvođenja
Shutterstock

Apelacioni sud je usvajanjem žalbe okrivljenih preinačio prvostepenu presudu samo u delu odluke o kazni, te je Milicu Macić osudio na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora od godinu dana, Jelenu Stepanović na jedinstvenu kaznu kućnog zatvora od deset meseci i Danju Milanović na osam meseci kućnog zatvora, objavljeno je na sajtu suda.

Takođe, optuženima su izrečene i novačena kažne od po 100.000 dinara svakoj.

Prema okrivljenima je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta, mobilnih telefona sa pripadajućim karticama, laptopovi i drugi predmeti.

Apelacioni sud je prilikom donošenja odluke o kazni, našao da je prvostepeni sud prilikom donošenja odluke pravilno cenio činjenicu da je Macić za vreme izvršnja krivičnog dela imala 21 godinu, kao i njenu raniju neosuđivanost, priznanje izršenja krivičnog dela, izraženo kajanje i konkretno držanje pred sudom.

Drugostepeni sud smatra da je Viši sud prilikom donošenja odluke pravilno cenio i otežavajuće okolnosti da je Micić preduzela najveći broj radnji u okviru učinjenog produženog krivičnog dela, zatim način priprema i realizaciju krivčnog dela, što sve ukazuje na iskazanu sistematicnost, upornost i odlučnost, što govori o visokom stepenu organizovanosti, činjenicu da je u realizaciji krivicnog dela bila osoba od posebnog poverenja organizatora, sada osuđenog Vukašina Milojevića, te da je dodatno vršila nadzor i kontrolu rada druge dve okrivljene.

Na strani Stepanovićeve i Milanovićeve, pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti cenio cinjenicu da se radi o mladim osobama, koje su zaposlene i ostvaruju legalne prihode, njihov raniji uredan život, neosuđivanost, kao i priznanje izvršenja krivicnog dela, izraženo kajanje i korektno držanje pred sudom, kao i porodične prilike Milanovićeve.

Shutterstock

 

 

Dok je prvostepeni sud pravilno od otežavajućih okolnosti cenio brojnost preduzetih radnji u okviru učinjenog produženog krivičnog dela, način pripreme i realizaciju izvršenog dela, što sve ukazuje na iskazanu izuzetnu sistematicnost, upornost i odlucnost, što govori o visokom stepenu organizovanosti.


Međutim, po mišljenju Apelacionog suda, osnovano se u žalbama okrivljenih, ukazuje da je prvostepeni sud kao otežavajuće okolnosti uzeo one okolnosti koje proističu iz bitnih obeležja bića krivicnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, dok utvrđenim olakšavajućim okolnostima na strani okrivljenih nije dao adekvatan znacaj.

Naime, Macićeva je u vreme izvršenja dela završila srednju školu, prethodno nije bila osuđivana, a prema stanju u spisima pokušala je da napusti ove poslove, ali je iz straha ostala da radi.

Takođe, Stepanovićeva je završila srednju školu i stekla licencu, do sada je neosuđivana i više meseci pre hapšenja je sama odlučila da prestane da se bavi ovim nezakonitim poslovima.

Okrivljena Milanović je zaposlena, ranije neosuđivana i njene porodične prilike se moraju ceniti kao olakšavajuca okolnost, kako smatra Apelacioni sud.

Pritom sud je ocenio da su se sve tri okrivljene tokom postupka korektno držale, uredno odazivale pozivima suda, i svojim priznanjem su bitno doprinele efikasnom vođenju krivičnog postupka, te su izrazile iskreno kajanje.

Imajući u vidu napred navedeno Apelacioni sud je prvostepenu presudu preinačio u pogledu odluke o kazni nalazeći da su ovako odmerene kazne srazmerne stepenu krivice okrivljenih i težini izrvršenih krivicnih dela.

Okrivljenje se terete za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i produženog krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije u saizvršilaštvu.

Foto: Alo/ilustracija

 

Naime, u presudi prvostepenog suda se navodi da je okrivljeni Vukašin Milojević, protiv koga je postupak pravosnažno okončan, organizovao kriminalnu grupu koja je delovala sporazumno u vršenju krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije.

Takođe, Milojević je od okrivljenih devojaka uzimao polovinu zarađenog novca, a pored njih osuđeni su i ostali pripadnici ove kriinalne grupe Darko Aleksandrić, Dalibor Aleksandrić, Stefan Bosiljčić, Nenad Sovilj i Brnaislav Lelo.

Komentari (0)

Loading