vid
shutterstock
vid

shutterstock

Foto: shutterstock

Dugogodišnja istraživanja su pokazala da u svetu 75 odsto onih koji rade na kompjuteru ima probleme sa vidom i da pati od sindroma kompjuterskog vida. Naime, studije pokazuju da se pri radu sa kompjuterima učestalost treptanja smanjuje i do pet puta, što može uzrokovati suvoću, crvenilo i iritaciju očiju zbog bržeg isparavanja suznog filma. Na sreću, to ne može prouzrokovati ozbiljnija oštećenja vida, posebno ako se pridržavamo određenih mera predostrožnosti.

Mere zaštite

Postoje različite mere koje radnici i poslodavci mogu da preduzmu kako bi se ublažili ili sprečili simptomi.
Naprezanje oka često je uzrokovano intenzivnim svetlom koje dolazi spolja ili iznutra. Pri korišćenju kompjutera, ambijentalno osvetljenje bi trebalo da bude upola slabije od onog koje se koristi u većini kancelarija.
Zatim, potrebno je eliminisati spoljašnje svetlo navlačenjem zavesa ili roletni, a takođe treba smanjiti i unutrašnje osvetljenje, koristeći nekoliko sijalica ili fluorescentnih štapova. Ako je moguće, monitor treba namestiti tako da prirodno svetlo dolazi sa strane.

oči

shutterstock

Foto: shutterstock

Oftalmolozi savetuju da svakih 30 minuta treba gledati van ekrana i fokusirati pogled na udaljene predmete oko 20 sekundi. Takođe, po pet do 10 sekundi bi trebalo fokusirati se na bliske i daleke objekte.

Simptomi Sindrom kompjuterskog vida obuhvata tri grupe simptoma: - problemi s vidom (teškoće u fokusiranju, promene u percepciji boje, osetljivost na blesak, osećaj treperenja); - problemi s očima (suvo oko, crvenilo, svrab, pojačano suzenje, težina kapaka, nelagodnost pri nošenju sočiva); - opšte tegobe (glavobolja, bolovi u vratu, ramenima, leđima, umor, pospanost).