Vlada Crne Gore donela odluku o Cetinjskom manastiru
RINA

Uprava za katastar i imovinu Crne Gore poslala je Skupštini Prestonice Cetinje, predsednici Dejani Dizdar obaveštenje o belešci zabrane otuđenja i opterećenja u LN broj 915 KO Cetinje 1.

VD direktora Uprave za katastar i imovinu Crne Gore Koča Đurišić poslao je obaveštenje, u kojem se između ostalog navodi da je Vlada Crne Gore,13. septembra odlučila o Informaciji Zaštitnika – imovinsko-pravnih interesa vezano za nepokretnosti iz LN broj 915 KO Cetinje 1 koji je predmet rasprave u cetinjskom parlamentu.

„Postupajući po Zaključcima Vlade Crne Gore, Uprava za katastar i državnu imovinu PJ Cetinje je izvršila zabelešku otuđenja i opterećenja u ’G‘ listu predmetnog lista nepokretnosti“, piše u obaveštenju koje je dostavljeno predsednici skupštine Cetinje Dejani Dizdar.

Vlada Crne Gore je na osnovu člana 10 Uredbe (službeni list CG broj 80-08 14-17 i 28-18) 13. septembra 2021. godine, a osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade odlučila o Informaciji Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa vezano za nepokretnosti iz LN broj 915 KO Cetinje 1, koje je dostavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Vlada je s tim u vezi donela zaključke i naložila Upravi za katastar i državnu imovinu da odmah i bez odlaganja izvrši zabelešku zabrane i otuđenja u „G“ listu nepokretnosti br 915 KO Cetinje 1, prenosi portal In4s, koji je objavio dokument.

Takođe, Vlada je naložila, da odmah i bez odlaganja se izvrši ispravka upisanog nosioca svojine na način što će umesto Prestonica Cetinje kao nosioca prava i svojine u „B“ LN, vrati upis na Državu Crnu Goru, shodno Rešenju Uprave za nekretnine od 24. novembra 2005. godine, pri čemu se navedenim upisom ne dira u prava upisanog titulara korišćenja.

Podsetimo, predsednica cetinjske Skupštine Dejana Dizdar zakazala je sednicu Skupštine prestonice za danas 14. septembar, a u dnevni red uvrštena je i građanska inicijativa za „vraćanje“ Cetinjskog manastira Nevladinoj organizaciji CPC.

 

Uskoro Opširnije na Alo.rs

Komentari (1)

Loading