MINISTARSTVO TRGOVINE Poziv proizvođacima hleba za kupovinu brašna iz Robnih rezervi
Alo

Poziv je objavljen na osnovu Uredbe Vlade Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa "T-500" i Zaključka vlade o interventnoj prodaji brašna tipa "T-500" proizvodacima hleba.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa "T-500" po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija.


Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa "T-500" po najvišoj proizvođačkoj ceni od 38,68 dinara po vekni u periodu od 1. februara do 30. aprila i nameravanoj proizvodnji po proizvođačkoj ceni od 41,20 dinara po vekni, do isteka Uredbe.

Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Srbije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, dostaviti Republickoj direkciji za robne rezerve.

Pšenično belo brašno "T-500" koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kilograma neto mase sa propisanom deklaracijom ili u drugu raspoloživu ambalažu.

Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pisani nalog za preuzimanje pšeničnog brašna "T-500", koje će se preuzimati u mlinovima, koji će vršiti mlevenje za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

 

 

Komentari (0)

Loading