pio fond
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ ZORAN ZESTIC/ bg

Prema zvaničnim podacima, svaki deseti penzioner ode u penziju pre svoje 65 godine.  I na toj listi bili su mnogi, i naše komšije i rođači i članovi uže porodice. Na listi je skoro 40 industrija i institucija i razna zanimanja su u pitanju.

Pravo na beneficirani radni staž imaju svi koji su zaposleni na poslovima na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje sa jedne strane. Na listi su i poslovi čije je obavljanje ograničeno navršenjem određenih godina života, ali i oni koji utiču na pad fizioloških funkcija u meri da onemogućavaju rad. 

Posmatrajući institucije na listi su zaposleni u MUP, BIA, VBA, VOA, Ministarstvu spoljnih poslova, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Poreskoj policiji, Vojsci Srbije, a od decembra 2019. godine i sudije, tužioci i zamenici tužioca. MUP, MSP, BIA, VBA, VOA, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Poreska policija, Vojska Srbije: sa navršenjem 55 godina života i 24 godine staža osiguranja od čega 14 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staža osiguranja računa sa uvećanim trajanjem:

 • podoficir i oficir u Vojsci Srbije: 53 godine života i 40 godina penzijskog staža
 • pukovnik u Vojsci Srbije: 54 godine života i 40 godina penzijskog staža
 • pripadnici specijalnih jedinica BIA, VBA i VOA: 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na određenim specifičnim poslovima u specijalnoj jedinici
 • ostali policijski službenici: 60 godina života i 25 godina rada od čega 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Sa druge strane, pravo na beneficirani radni staž imaju i zanimanja definisana u Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Na tom spisku se nalazi 37 različitih industrija, tj. sektora:

 • Rudnici
 • Geološka i rudarska istraživanja
 • Crna metalurgija-železare
 • Obojena metalurgija
 • Livnice
 • Kovačnice
 • Proizvodnja vatrostalnog materijala
 • Vatrostalno zidanje
 • Proizvodnja i prerada nafte i proizvodnja tečnog naftnog gasa
 • Šumarstvo i drvna industrija
 • Hemijska industrija
 • Namenska proizvodnja eksploziva i eksplozivnih materija
 • Rečna brodogradnja i brodoremont
 • Proizvodnja stakla
 • Saobraćaj
 • Izgradnja i održavanje dalekovoda i nadzemnih vodova
 • Građevinarstvo
 • Grafička industrija
 • Kožarsko-prerađivačka industrija
 • Tekstilna industrija
 • Gumarska industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Proizvodnja električne energije (termoelektrane i toplane)
 • Proizvodnja akumulatora
 • Industrija mesa
 • Industrija kablova
 • Rad na niskim temperaturama
 • Rad pod vodom
 • Industrija viskoznih proizvoda i celuloze
 • Proizvodnja hlora i lužine
 • Komunalna delatnost
 • Zdravstvene ustanove
 • Proizvodnja vagona
 • Umetnička delatnost
 • Nuklearna postrojenja i laboratorije

Da bi se staž osiguranja računao sa uvećanim trajanjem potrebno je da se lice efektivno bavilo opasnim poslovima minimum 10 godina, za starosnu penziju, i 5 godina, za invalidsku penziju. Takođe, pravo na beneficirani radni staž imaju i svi koji sami sebi plaćaju staž, pod uslovom da se utvrdi da su zaista radili teške i opasne poslove koji su zakonski obuhvaćeni ovom beneficijom.

Kako se računa beneficirani radni staž?

U slučaju beneficiranog staža, svakih 12 meseci efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, računa se najviše kao 14, 15, 16 ili 18 meseci staža osiguranja. Staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem pod uslovom da je na radnim mestima odnosno poslovima iz člana 53. ovog zakona osiguranik efektivno proveo ukupno najmanje 10 godina, odnosno ukupno najmanje pet godina ako je utvrđena invalidnost. Staž osiguranja se uvećava samo za vreme koje je efektivno provedeno na radu.

Kako utiče na visinu penzije?

Iz PIO Fonda objašnjavaju da visina penzije, shodno propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, zavisi i od penzijskog staža koji je navršio osiguranik. Kako se staž osiguranja uvećava za vreme koje je efektivno provedeno na radu na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i to u zavisnosti od stepena uvećanja staža osiguranja koji su utvrđeni za rad na takvim radnim mestima, to za iste periode rada, zaposleni koji su radili na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem mogu da navrše više ukupnog penzijskog staža od zaposlenih koji nisu radili na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Rast penzija zavisi od usklađivanja penzija, bez obzira na to da li je korisnik imao navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ili ne.

- Na taj način, dužina ukupno navršenog penzijskog staža osiguranika, u koji ulazi i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, može uticati na visinu penzije. Isto tako, osiguranicima iz člana 42. Zakona o PIO, osim osiguranicima iz člana 42. stav 1. tačka 4a tog zakona, koji ispunjavaju uslove u pogledu penzijskog staža za sticanje prava na starosnu penziju iz člana 43. i 43a tog zakona, iznos penzije se uvećava za 20 odsto, u skladu sa članom 79. Zakona o PIO.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading