dinari
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Кako je najavila Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), osnovica dnevne novčane naknade iznosiće 1.407 dinara, najniži mesečni iznos novčane naknade biće 31.503, a najviši 73.029 dinara.

Osnovica dnevne naknade, kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju se, inače, jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini.

Nezaposlenima koji ostvare pravo na novčanu naknadu, prilikom obračuna tog primanja, prvo se računa dnevna naknada, koja se dobija tako što se osnovica te naknade pomnoži sa ličnim koeficijentom. Lični koeficijent je drugačiji za svaku nezaposlenu osobu pojedinačno i zavisi od toga kolika je ko primanja imao za vreme dok je bio zaposlen.

Zapravo, predstavlja odnos ukupne zarade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos i prosečne godišnje zarade u Srbiji prema poslednjem podatku koji objavi Republički zavod za statistiku.

Takođe, u ovoj godini je povećan i neoporezivi iznos zarade sa prošlogodišnjih 21.712 dinara na 25.000 dinara mesečno u 2024. godini. To je predviđeno izmenom Zakona o porezu na dohodak građana.

Prvo naredno usaglašavanje neoporezivog iznosa zarade sa godišnjim indeksom potrošačkih cena biće 2025. godine. Izmenama zakona predloženo je i produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica u procentu od 65 do 75 odsto, sa 31. decembra 2023. na 31. decembar 2024. godine.

Iako značajna većina privrednika uspeva da izmiri svoje obaveze na vreme, očigledno je ovo veći problem nego što je bio pre dve godine, pokazalo je nedavno sprovedeno istraživanje „Siva ekonomija i bezgotovinsko plaćanje u Srbiji”.

Na pitanje koji od sledećih odgovora najbolje odslikava dinamiku uplate pripadajućih poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u vašem preduzeću, učesnici ankete su u toku 2023. godine priznali da uspevaju da izmire te obaveze u 84,8 odsto slučajeva, za razliku od 2022. kada je njih 91 odsto to uspevalo.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading