struja
Foto: Alo/Alo/Vladimir Markovic

Obaveštenja „Elektroprivrede Srbije“ upućena na adrese domaćinstava i malih kupaca ne znače nikakve dodatne troškove ili bilo kakve druge izmene u snabdevanju električnom energijom.

Potpisivanje ugovora neće uticati na cenu električne energije za domaćinstva i male kupce, koji imaju pravo na garantovano snabdevanje. Kako kažu u EPS, cilj ove promene je isključivo ažuriranje baze podataka kupaca EPS-a.

Domaćinstva i mali kupci električne energije treba da zaključe ažurirani ugovor o snabdevanju sa EPS-om, što je obaveza u skladu sa Zakonom o energetici. EPS je već poslao obaveštenja o zaključenju ugovora na adrese 20.000 domaćinstava, a utvrđeno je da postoji ukupno dva miliona kupaca sa kojima EPS treba da zaključi ugovore o snabdevanju. Postupak potpisivanja ugovora za građane kada dobiju obaveštenje krajnje je jednostavan: treba da potpišu ugovor, stave ga u dostavljenu kovertu za koju je poštarina plaćena i u kojoj je došlo obaveštenje, te je pošalju u EPS.

Procedura je nešto drugačija ukoliko se podaci o korisniku električne energije razlikuju od podataka koji su dostavljeni u predlogu ugovora, odnosno kada je došlo do promene u vlasništvu nad objektom. U tom slučaju korisnik treba da dostavi dokumentaciju o promeni, što može da učini na jedan od tri načina – može je doneti lično na šalter EPS-a, poslati poštom ili putem mejla.

Potrebna dokumentacija obuhvata: popunjen zahtev za zaključenje ugovora koji se može preuzeti na šalteru ili sa sajta EPS, lična dokumenta (lična karta ili pasoš); i dokaz o pravu svojine (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, pravnosnažno rešenje o nasleđivanju).

Drugu vrstu obaveštenja dobilo je 110.000 vlasnika poslovnih prostora koji su do sada bili na garantovanom snabdevanju. Po zakonu o energetici pravo na tu vrstu snabdevanja imaju samo domaćinstva i mali kupci. Vlasnici lokala imaju nekoliko mogućnosti i informacije su na linku https://www.eps.rs/cir/snabdevanje/Pages/default.aspx. U slučaju građana koji su vlasnici poslovnog prostora u kome se obavlja komercijalna delatnost pravnog lica ili preduzetnika na osnovu ugovora o zakupu, molba je da vlasnik lokala i pravno lice/preduzetnik dođu na šalter EPS sa dokumentacijom za zaključenje ugovora na garantovanom snabdevanju. Uslov za to je da korisnik ispunjava uslove za status malog kupca.

Inače, mali kupci električne energije su pravna lica i preduzetnici koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kilovat i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kilovat-časova.

Mogu i sami

Na adrese domaćinstava i malih kupaca ažurirani ugovori stizaće i u narednom periodu, ali kupci koji su kupili ili nasledili stan ili kuću mogu i sami doći na šaltere EPS-a da zaključe ugovor i pre nego što dobiju ovo obaveštenje, prenose Novosti.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Tagovi

Komentari (0)

Loading