VAŽNO PRE NEGO ŠTO ODETE U PENZIJU Ovo obavezno proverite da vam primanja ne bi bila umanjena, sve može da se uradi elektonski
Foto: Alo/Foto ALO!

Kako ne bi došlo do komplikacija i neprijatnosti, jako je važno znati da li se sve uredno upisuje budući da nekad može doći do eventualnih grešaka u evidenciji.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu.

Ranije se staž proveravao dugim stajanjem u redovima na šalterima PIO Fonda, a danas postoji mogućnost da građani brzo i lako dođu do podataka jer se evidencija radi elektronski.

Može i po starom u bilo kojoj filijali PIO u Srbiji.

Pre prvog korišćenja servisa, za proveru staža online potrebna je šifra odnosno PIN kod za koji je neophodno posetiti Fond PIO i podneti zahtev.

To je jedino što morate da uradite lično, a ne elektronskim putem. To se radi da bi se obezbedila sigurnost i zaštitili lični podaci korisnika ove usluge.

Kada dobijete PIN kod, otvorite elektronski servis za građane na sajtu PIO i popunite potrebne podatke. Da bi se pristupilo ličnim podacima iz matične evidencije, potrebno je uneti svoj JMBG, PIN i verifikacioni kod koji se sistemski pojavljuje svaki put kada se pristupi ovoj strani, na kraju se klikne na dugme "prijava".

Izveštaj o podacima iz matične evidencije ima tri dela

Podaci o osiguranju (Prijava M1-M3). Ovde se nalaze podaci kada vas je određeni poslodavac prijavio odnosno odjavio sa osiguranja, odnosno kada ste započeli i završili radni odnos sa određenim poslodavcima.

Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8). Tu vidite da li vam je upisan staž ili ne. Za to postoje odeljci "meseci", "dani" i "časovi", a ukupan iznos računate sami.

Spisak poslodavaca koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.
Kako se navodi na sajtu PIO, podaci uneti u matičnu evidenciju mogu naknadno da se menjaju ako se proverom ili na drugi način utvrdi da su netačni, nepotpuni ili ako nadležni organ u propisanom postupku utvrdi njihovu promenu.

Za podatke iz radnog odnosa koji nisu registrovani, odnosno za koje smatrate da nisu tačni, potrebno je da se obratite poslodavcima kod kojih ste radili, zahtevom da nedostajuće podatke dostave Fondu putem odgovarajuće prijave, odnosno da za netačne podnesu prijavu za promenu.

U protivnom, Fond će podatke koji nedostaju, odnosno promenu prijavljenih podataka, pribaviti u postupku ostvarivanja prava na penziju.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading