GRAĐANI, OVO MOŽE SKUPO DA VAS KOŠTA! Upozorenje Narodne banka Srbije povodom platnih kartica
Foto: Shutterstock/Foto: Shutterstock

Iz Narodne banke Srbije upozorili su korisnike da kartice ne dostavljaju trećim licima jer zbog toga mogu da snose posledice

Nadležni iz Narodne banke Srbije (NBS) su, povodom ponuda za izradu platne kartice na metalnoj podlozi i sa drugačijim dizajnom, upozorili korisnike kartica izdatih u našoj zemlji da ih ne dostavljaju trećim licima, niti da postojeće zamenjuju novom karticom. Povodom oglasa na društvenim mrežama i veb-stranicama u kojima se korisnicima nudi izrada redizajniranih platnih kartica iz NBS su naglasili da takve usluge korisnike mogu da dovedu u rizičnu poziciju.

– Bezbednost izdavanja i korišćenja jedan je od najvažnijih segmenata u poslovima s platnim karticama, zbog čega se primenjuju standardi, pravila i postupci kojih se pridržavaju svi učesnici u sistemu platnih kartica. Slanjem kartice korisnik može postupiti suprotno zakonskim obavezama jer deli personalizovane sigurnosne elemente tog instrumenta plaćanja, koji su od značaja za njeno korišćenje, zbog čega može snositi i odgovornost za eventualne zloupotrebe – saopštili su iz NBS. Pojednostavljeno, korisnik bi u tom slučaju snosio punu odgovornost za štetu koja bi mu bila naneta eventualnom zloupotrebom platne kartice. Inače, reč je o neovlašćenoj proizvodnji ovih kartica, što kao posledicu može imati i druge zloupotrebe koje mogu nastati usled samovoljnog davanja platnih kartica i podataka s njih.

Iz NBS podsećaju korisnike na bezbedno korišćenja kartica, a radi očuvanja poverenja i sigurnosti ovog bezgotovinskog platnog instrumenta, navode da karticu može upotrebljavati samo osoba čije ime je odštampano na kartici, izuzev u slučajevima posebnih vrsta kartica, poput pripejd poklon-kartica, kada na njoj nije odštampano ime korisnika.

– Nakon dobijanja koverte s PIN-om, ovaj broj potrebno je zapamtiti, sme ga znati samo korisnik i ne sme ga saopštavati nikom drugom. PIN nikako ne treba zapisivati na samoj kartici, niti ga nositi zajedno s njom, recimo u novčaniku, a prilikom podizanja novca s bankomata preporučljivo je zakloniti rukom tastaturu kada se unosi PIN broj – savetuju iz Narodne banke Srbije.

Korisnici bi u slučaju krađe ili gubitka kartice, u što kraćem roku trebalo o tome da obaveste izdavaoca kartice koji će je odmah blokirati. Inače, korisnik snosi rizik za eventualne zloupotrebe koje mogu da nastanu do momenta prijave krađe odnosno gubitka kartice, do iznosa definisanog važećim propisima. U slučaju da naknadno pronađe karticu koja je prijavljena kao ukradena ili izgubljena, korisnik je ne sme upotrebljavati, već je obavezan da je vrati izdavaocu.

Za onlajn plaćanje nikada ne unositi PIN

U slučaju plaćanja karticama na internetu preporučljivo je proveriti da li adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje sa „https”, a u toku plaćanja uvek bi trebalo pažljivo čitati sva obaveštenja i poruke koji se pojavljuju na ekranu.

– Za onlajn plaćanje nikada nije potrebno da se unosi PIN, a čak i kada se traži da se on unese, to nikada ne bi trebalo činiti jer je najverovatnije reč o pokušaju zloupotrebe, upozoravaju iz NOPS-a.

PRAVO JE VREME DA POSETITE MENJAČNICU? Evo koliko će vredeti evro posle praznika

Karticu ne treba fotokopirati niti je na drugi način umnožavati, a drugima nikada ne treba slati mejlom ili na neki drugi pisani način, podatke o kartici koji se koriste za kupovinu preko interneta.

Pratite najnovije VESTI SA FRONTA

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Loading