PRAVO VREME ZA OSNIVANJE PORODICE Detalji o finansijskoj pomoći koju dobijaju mladi roditelji
EPA/ Peter Komka

 

Da bi jedna država vodila jaku, zdravu, vodeću i stabilnu politiku, pored osnovnih infrastrukturnih, ekonomskih, privrednih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih ulaganja u sfere koje su i više nego neophodne za jedan siguran i ekonomski stabilan život svakog građana, država i njena politika moraju voditi računa i brinuti o stopi nataliteta.

Država i njeni čelnici moraju obezbediti sigurnost, stabilnost, oslonac i bezbednost za svaku porodicu, kao i uslove za njen razvitak. Pogotovo kada su u pitanju mladi bračni parovi koji se tek spremaju da osnuju i šire svoju porodicu. Podršku države, kako je najavljeno, imaće sve mlade majke bez obzira na radni status.

Vođena idejom koja za cilj ima podsticaj rađanja dece, Vlada Srbije donela je odluku da uvede tri paketa pomoći mladi bračnim parovima kako bi im obezbedila osnovne uslove za zasnivanje porodice i dalji razvoj iste.

Naime, od 1. januara 2022. država je najavila da će podići visinu roditeljskog dodatka za prvo dete, pa će samim tim porodilje umesto dosadašnjih 100.000 dobijati 300.000 dinara. Na ovaj roditeljski dodatak imaju pravo i porodice koje očekuju drugo, treće ili četvrto dete ali za to još uvek važe iznosi iz 2018. godine i to:

Za drugo dete roditeljski dodatak iznosi 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate - jedna rata iznosi 10.000 dinara.
Za treće dete u porodici iznosi 1.440.000 dinara i njegova isplata ide u 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 12.000 dinara.
Za četvrto dete iznosi 2.160.000 dinara i on se takođe, kao i za treće deli na 120 jednakih mesečnih rata - jedna rata iznosi 18.000 dinara.

Foto: Shutterstock

 

U roditeljski dodatak ulazi i paušal za nabavku opreme za dete koji se isplaćuje zajedno sa roditeljskim dodatkom za prvo dete, kao i sa prvom ratom za drugo, treće i četvrto dete i njegova visina je 5.000 dinara.

Do 20.000 evra za iseljenje iz roditeljskog doma

Država je, i pored prvog paketa pomoći u iznosu od 300.000 za prvo dete, najavila i pomoć u iznosu od 10.000 do 20.000 evra parovima koji planiraju da se isele iz roditeljskog doma i zasnuju svoju porodicu.

- Reč je o novcu koji bi država mladim parovima dala bespovratno. Biće to direktan poklon od 10 do 20.000 evra koji će im značiti mnogo ukoliko žele da zasnuju porodice. Bila bi im to i direktna motivacija da što pre izađu iz roditeljske kuće. A, da bismo sprečili različite vrste zloupotreba, žena bi bila nosilac prava vlasništva - objasnio je ranije predsednik Aleksandar Vučić.

Studenti

Treća vrsta pomoći odnosi se na roditelje koji su tek dobili ili očekuju prvo dete, a još uvek studiraju. 

EPA/Lavandeira Jr.

 

 

Dakle, kako je ranije najavljeno, za devojku koja zatrudni neće važiti postojeći rokovi, kao ni za oca deteta ukoliko ima studentski status, već će polaganje ispita dogovarati sa profesorom.

Pored ove odluke, studentkinje neće gubiti godinu, niti plaćati školarinu za godine provedene na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Jedina njihova obaveza biće da studije završe do 26. godine, odnosno do 28, ako studiraju medicinu. Država će formirati i tim koji će razraditi sve detalje u vezi sa olakšicama za studente koji odluče da postanu roditelji pre nego što završe fakultet.

Demografske mere u Srbiji koje su sada na snazi
Uslovi za roditeljski dodatak:

Pored gore navedene novčane pomoći koju država Srbija pruža svim roditeljima, da bi buduća majka ostvarila pravo na roditeljski dodatak neophodno je da je državljanin Republike Srbije, ali i da ima prebivalište u našoj zemlji.

Nominalni iznos roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete usklađuje se dva puta godišnje, 1. januara i 1, jula sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Porodiljsko odsustvo i naknada za negu deteta

Za odlazak na porodiljsko odsustvo gleda se poslednjih 18 meseci koji predhode mesecu korišćenja odsustva. Računica funkcioniše tako što se saberu mesečne osnovice na koji su plaćeni dopinosi za primanja koja imaju karakter zarade u poslednjih 18 meseci pre početka odsustva. Zatim se ta dobijena brojka deli sa 18 i dobija se prosečni iznos isplate.

EPA/ Peter Komka

 

Zakon o finasijskoj podršci porodici sa decom kaže da naknada zarade ne može biti veća od tri prosečne plate u Republici Srbiji. Ipak, za mame koje ovo pravo ostvare od 1. januara 2022. godine naknada će moći da bude veća, odnosno, visina naknade povećana je na pet prosečnih plata u Srbiji.

Pored paketa mera za podsticanje mladih bračnih parova na roditeljstvo koji je najavlje od strane Vlade Srbije, mnogi gradovi i opštine izdvojili su sredstva za posebnu pomoć porodiljama. Evo na kakvu i koliku pomoć možete da računate ukoliko živite u Beogradu:

Novčano davanje porodilji u iznosu od 10.000 dinara jednokratno
Na novčano davanje porodilji za prvorođeno dete u iznosu od 10.000 dinara jednokratno

Ukoliko nije u pitanju prvo, već drugo, treće, četvrto dete ili blizanci mere pomoći su više, a uključuju:

Novčano davanje porodilji u iznosu od 10.000 dinara jednokratno
Pravo na novčano davanje porodilji za drugorođeno dete u iznosu od 10.000 dinara jednokratno
Pravo na novčano davanje porodilji za trećerođeno dete u iznosu od 30.000 dinara jednokratno
Pravo na novčano davanje porodilji za blizance u iznosu od po 25.000,00 dinara po detetu, ukupno 50.000,00 dinara za oba deteta
Pravo na novčano davanje nezaposlenoj porodilji u iznosu od 30.000 dinara jednokratno samo ukoliko su prihodi po članu porodice ostvareni u tri meseca pre rođenja deteta ispod 10.000,00 dinara.

Vantelesna oplodnja

Pored ovih najavljenih mera finansijske pomoći, Republika Srbija i njeni predvodnici misle i obezbeđuju podršku i za one žene kojima teže polazi za rukom da se ostvare kao majke iz drugih zdravstvenih razloga. Ovim povodom, država je, umesto dva, kakav je slučaj bio ranije, sada obezbedila neograničen broj pokušaja lečenja neplodnosti kod osiguranih žena postupcima koji idu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije ove godine da će se prag za vantelesnu oplodnju menjati u skorijem periodu, pa se može očekivati uskoro i takva demografska mera i nova pomoć države kao vid sigurnosti, zaštite i oslonca za sve bračne parove koji na ovaj način pokušaju da dobiju dete.

Par koji se sprema za postupak mora da ispunjava određene uslove, a olakšica je to da sada potvrdu mogu dobiti odlaskom kod samo jedne komisije. 

Uslovi za dobijanje potvrde su sledeći:

Pored 42 godine za ženu, bračni ili vanbračni par pre toga mora da iscrpi sve druge mogućnosti za lečenje neplodnosti.
Ako se žena podvrgla odgovarajućem lečenju, a nije uspela da ostane u drugom stanju.
Da žena ima očuvanu funkciju jajnika.
Da je normalni indeks telesne mase (BMI) manji od 30 kod žene i kao poslednje postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida uz sve oblike subfertilnosti muškarca.

Postupak BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sprovodi se u šest zdravstvenih ustaniva iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije i 12 privatnih koje imaju sklopljene ugovore sa RFZO za obavljanje ovog postupka.

Bonus video

 

Komentari (0)

Loading