KAZNE POVEĆANE I ZA 300 PUTA Osim uvećane naknade štete, predviđena je zabrana rada
Alo.rs/I.D.

Tako će sada nedozvoljeno vađenje 80.000 tona kamena koštati 60 puta više - sa 16.000 evra poskupeće na vrtoglavih - milion evra. Po novoj uredbi koju je pre nekoliko dana usvojila Vlada Srbije, kazne za eksploatisanje ruda bez dozvole će se, u zavisnosti od tržišne cene sirovine, povećati i do 300 puta.

Kako u Ministarstvu rudarstva objašnjavaju, namera je da se ovom uredbom spreči i kazni nelegalna ekpsploatacija, obeshrabri kopanje "na crno", a novac slije u budžet u slučajevima kršenja zakona.

Prema novoj uredbi o utvrđivanju vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja, uvećavaju se iznosi naknade štete za eksploataciju sirovina. Doneta je na osnovu izmenjenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, usvojenog u aprilu, a podrazumeva da naknada štete za nelegalnu eksploataciju bude u visini trostruke tržišne vrednosti iskopane mineralne sirovine.

- Na primer, za eksploataciju kamena kao tehničkog građevinskog materijala, nelegalnom eksploatacijom po novoj uredbi plaća se naknada štete u 60 puta većem iznosu nego ranije. Kod mineralnih sirovina veće vrednosti, iznos naknade štete uvećava se i do 300 puta u odnosu na ranije propise - kažu u ministarstvu.

Kako objašnjavaju, osim uvećane naknade štete, za nelegalno rudarenje predviđene su zabrana rada i kazna za privredni prestup u iznosu do tri miliona dinara, koje se izriču na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski nadzor

Kada geološki ili rudarski inspektor utvrdi terenskim nadzorom nelegalnu eksploataciju, prvo mora da utvrdi izvršioca - kaže prof. Dragovan Rabrenović, direktor Geološkog zavoda.

- Zatim rešenjem zabranjuje radove i nalaže da ovlašćena geodetska kuća izmeri iskopane količine. Po dobijanju dokumenta i karte sa količinom iskopanog materijala obračunava se i dostavlja nalog iz kojeg se vidi koliko mora da se nadoknadi šteta državi. Inspektor šalje tužiocu prijavu za privredni prestup, gde je po našem zakonu zaprećena kazna od tri miliona dinara.

Komentari (0)

Loading