KORISNO POSKUPLJENJE Nova uredba dovešće divlje bagere u red: Ko nelegalno kopa, platiće kaznu 3 puta veću od zarade
Foto: Shutterstock

 

To proizilazi iz nove uredbe koju je prošle sedmice usvojila Vlada Srbije, a koja je doneta na osnovu  izmenjenog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima usvojenog u aprilu i kojom se propisuje da se naknada štete za nelegalnu eksploataciju plaća u visini trostruke tržišne vrednosti iskopane mineralne sirovine.

Novom uredbom je predviđeno da se za nelegalnu eksploataciju kamena kao tehničkog građevinskog materijala plaća naknada štete u 60 puta većem iznosu, dok se kod mineralnih sirovina taj iznos uvećava i do 300 puta u odnosu na ranije propise.

Prema prethodnim propisima, za sirovinu eksploatisanu bez potrebnih odobrenja postojala je obaveza plaćanja naknade štete u istom iznosu kao i kad se eksploatacija obavlja legalno.

- Ranije je za nelegalnu eksploataciju 80.000 tona kamena, sa naknadom od 24 dinara po toni, plaćana naknada od 1,9 miliona dinara ili oko 16.000 evra. Prema novoj uredbi, na tržišnu vrednost sirovine od 475 dinara po toni, u trostrukom iznosu naknada štete se uvećava na 114 miliona dinara, odnosno skoro milion evra - objašnjavaju u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Geolog iz Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović kaže za Alo! da je iskopavanje mineralnih sirovina mimo zakona i države veliki problem Srbije poslednjih 30 godina. On ističe da je ova uredba dobra i da moraju da se sankcionišu i kazne svi oni koji nelegalno koriste mineralne sirovine i tako nanose štetu državi.

- Prihod države od eksploatacije mineralnih sirovine je rudna renta koja se plaća. Država je direktno nelegalnom eksploatacijom uskraćena za tu naknadu - objašnjava on, i dodaje da je to trošak države na nivou poreza na dodatu vrednost (PDV) za koji je takođe država oštećena kada se tako eksploatisana mineralna sirovina stavi u promet.

Prema njegovim rečima, nelegalna eksploatacija se uglavnom odnosi na šljunak iz priobalnog dela, kamen i krečnjak.

Pored većih kazni, za nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina predviđena je i zabrana rada, kao i kazne za privredni prestup do tri miliona dinara koje se izriču na osnovu obavljenog inspekcijskog nadzora.

 

Komentari (0)

Loading