PAŽNJA! Postoje uslovi koje treba ispuniti za omiljeno sredstvo plaćanja : Banke uvek pre nude  kartice nego čekove
Alo

Možda je razlog i to što banke uvek pre klijentu ponude razne vrste kartica nego omiljeno platežno sredstvo mahom starijih građana. 

U svetu se čekovi koriste kao zamena za gotovinu, ali kod nas su uvek bili uglavnom prisutni samo kao sredstvo kreditiranja.

Većina banaka u Srbiji čekove i dalje izdaje, ali pod određenim uslovima koji podrazumevaju da klijenti imaju redovna primanja i da su uredne platiše, bez zaostalih dugovanja.

Čekovi su limitirani i trenutno maksimalni iznos na koji se popunjavaju je 5.000 dinara, pa od toga, ali i od priliva sredstava koji imate na tekući račun, zavisi i koliki broj čekova će vam banka izdati. Praksa banaka je da se izdaje onoliko čekova za koliko imate pokriće na tekućem računu.

Foto: Shutterstock

 

Kako su za list Alo! objasnili u Udruženju banaka Srbije (UBS), ukoliko nije obezbeđeno pokriće čekova, tada zapravo klijent neovlašćeno koristi sredstva banke i zato ulazi u zonu nedozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, za šta banke naplaćuju jako visoke kaznene kamate.

Takvi klijenti, kako ističu, po pravilu kod banaka više nemaju mogućnosti da uzimaju čekove jer se smatraju nesolventnim.

U UBS-u dodaju da banke nisu u obavezi da izdaju čekove i da se oni izdaju na lični zahtev.

Oni naglašavaju da je najčešće jedan od uslova da bi se čekovi dobili od banaka to da klijent ima bar šest meseci posao na neodređeno, a prilikom odobravanja često se potpisuje menica ili neka druga vrsta garancije.

Oprezno, čekovi ipak koštaju

 

Trgovac mora da primi ček

Svaki trgovac je obavezan da primi ček svake banke sa dozvolom za rad u Srbiji, ali ne mora da dozvoli plaćanje čekovima na više rata. Ukoliko je omogućeno plaćanje čekom na poček, trgovac mora i da poštuje zakon i rokove koje je dogovorio sa potrošačem.

Ako zaboravite da ste pisali čekove, možete biti u velikom problemu. Najskuplje će vas koštati ako  na računu nemate sredstva za njihovo pokriće, jer ćete onda morati da platite kamatu za svaki nepokriven dan. Banke naplaćuju i samo izdavanje čekova, od 15 do 50 dinara po čeku, dok pojedine čak zaračunavaju i „ležarinu“ pa svaki neupotrebljeni ček može da vas košta i do 30 dinara.

U slučaju da vam čekovi budu ukradeni, izgubljeni ili uništeni, morate da ih oglasite nevažećim u Službenom glasniku, što će vas koštati još 366 dinara po čeku, a potvrdu o tome morate i da odnesete banci.

Međutim, praksa je pokazala da poništavanje čeka nije tako jednostavan proces, pa je bilo slučajeva da je banka građanima otpisivala čekove tek nakon sudskog rešenja o amortizaciji iako su ih oni proglašavali nevažećim preko „Službenog glasnika“, što nije bilo dovoljno.

Zato Narodna banka Srbije (NBS) stalno upozorava građane koji žele da plaćaju na ovaj način da vode strogu evidenciju kada ispisuju čekove.

U brojkama:

- 200 do 5.000 dinara je limit po čeku

- 21 od 24 banke u Srbiji izdaje čekove

- 4.700 dinara je prosečan iznos realizovanog čeka prošle godine

Efektiva: Banke same donose odluku

Predsednik organizacije potrošača „Efektiva“ Dejan Gavrilović rekao je za Alo! da banke nisu u obavezi da svim klijentima izdaju čekove, jer je to njihov proizvod kao i svaki drugi.

- Banka ima pravo da izabere koliko će čekova izdati klijentu, to najviše zavisi od visine njihovih primanja - naglasio  je on.

Komentari (0)

Loading