PRODATE 10-GODIŠNJE DRŽAVNE OBVEZNICE Isplata kupona vršiće se godišnje samo u ovom mesecu!
EPA/ Roman Pilipey

Obim aukcije iznosio je 25 milijardi dinara, dok je ukupna tražnja iznosila 6,545 milijardi dinara, a realizovano je 654.500 državnih obveznica.

Državne obveznice prodate su po stopi prinosa od 6,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. februara 2028. godine.

Isplata kupona vršiće se godišnje i to svakog 8. februara do datuma dospeća.

Prodaja desetogodišnjih državnih obveznica izvršena je 21. juna u skladu sa Odlukom o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti od 9. juna 2022. godine.

TAJNE BELOG DVORA! - Alo.rs


Ove državne obveznice konsoliduju se i predstavljaju jedinstvenu emisiju sa obveznicama inicijalno emitovanim 6. februara 2018. godine.

To jest, izvršena je dodatna prodaja obveznica sa istim karakteristikama koje se odnose na valutu, kuponsku stopu i datum dospeća.

Ukupan obim emisije ove obveznice, nakon konsolidacije, iznosi 136.556.440.000 dinara.

 

Komentari (0)

Loading