RUŽNI PRIZORI SA JEZERA VRUTCI USKORO PROŠLOST Počinju radovi na uklanjanju divljih deponija
Foto: RINA

U skladu sa projektom “Uklanjanje divljih deponija i plutajućeg otpada u slivu akumulacije Vrutci u gradu Užicu”, ovih dana počeli su radovi na uklanjanju otpada na nekoliko lokacija.

Grad Užice u toku juna meseca aplicirao na konkurs Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za projekte prevencije nelegalnog odlaganja otpada i njegovog uklanjanja. Za uklanjanje divljih deponija u slivnom području akumulacije Vrutci odobreno je 1,2 miliona dinara, a grad projekat kofinansira sa 300 hiljada dinara.

Foto: RINA

 

“Na lokaciji Kamenolom čisti se jedna od pet mapiranih lokacija na kojima su trenutno divlje deponije. Nakon čišćenja nastavlja se druga aktivnost projekta, koja podrazumeva kontinuirano sakupljanje otpada sa ovog slivnog područja do decembra meseca. Mi ćemo svakako nastaviti sa mapiranjem i uklanjanjem divljih deponija na području grada. Pokušaćemo da gde god je to moguće obezbedimo nedostajuću komunalnu opremu, kako bi se uspostavio što bolji sistem upravljanja otpadom u ruralnom području i sprečilo njegovo nelegalno odlaganje", kazao je Aleksandar Tasić koordinator projekta.

Započete aktivnosti u slivu jezera Vrutci biće kako je najavljeno završene do kraja ovog meseca.

Komentari (0)

Loading