Srđan Jeremić
Privatna arhiva
Srđan Jeremić

Privatna arhiva

Srđan Jeremić, Foto: Privatna arhiva

Zajedničko veće opština je srpska institucija koja deluje na području dve najistočnije županije u Hrvatskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj. Svojim radom zalaže se za interese srpske zajednice, za prava i očuvanje nacionalnog identiteta Srba. Poslednjih godina, uprkos problemima u društvu, ZVO beleži pozitivan pomak kada su u pitanju novi projekti, zapošljavanje i jačanje saradnje sa matičnom državom Srbijom. Predsednik Zajedničkog veća opština i SDSS-ov kandidat za zamenika župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić osvrnuo se na rad ZVO, kao i na aktuelnu političku situaciju i predstojeće izbore.

“ZVO je mnogo uradio u prethodnim periodu na unapređenju položaja Srba u ovim županijama. Posebno sam ponosan da smo danas u mogućnosti da dajemo i kapitalne donacije kada su projekti od opšteg interesa za našu zajednicu u pitanju. Kroz ove projekte u srpskim opštinama želimo da poboljšamoo uslove rada i života naše zajednice”.

Vezano za položaj ZVO kao krovne organizacije Srba na istoku i saradnju sa Vladom RH Jeremić je istakao “ Saradnja je bolja, ali ostala su otvorena pitanja. Nismo do kraja rešili naš pravni status ali postoji dobra volja da nastavimo razgovore kako bi ZVO imao mogućnosti da realizuje sve zbog čega je i oformljen, a to je da štiti i unapređuje položaj Srba na istoku Republike Hrvatske.”

Vezano za predstojeće izbore Jeremić je rekao “ Ovi izbori su presudni za razvoj velikog broja srpskih opština i ostanak našeg naroda. Očekujem dobre rezultate u Trpinji i Vukovaru koji su apsolutni prioritet naše kampanje. Realno je reći da SDSS nema konkurenciju među srpskim strankama u hrvatskoj u smislu što jedino mi kao najveća i najača i jedinstvena organizacija možemo rešiti realne probleme naših ljudi”.