Skoplje
Tanjug/Dimitrije Goll
Skoplje

Tanjug/Dimitrije Goll

Skoplje, Foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Na depozitima građana se u bankama nalazi ukupno oko 281 milijarda denara, odnosno 4,6 milijardi evra, prenosi portal plus24.mk.

Podaci Narodne banke pokazuju da Makedonci u domaćoj valuti imaju na depozitima po viđenju 81,69 milijardi denara (1,32 milijarde evra), dok na avista depozitima drže 59,20 milijardi denara u stranoj valuti (960,4 miliona evra).

Na štednim partijama oročenim na kratak rok, građani Severne Makedonije čuvaju u domaćoj valuti 23,22 milijarde denara (376,3 miliona evra), dok iznos kratkoročno oročene devizne štednje iznosi 39,12 milijardi denara (634 miliona evra).

Kad je reč o štednji oročenoj na dugi rok, ukupno su na štednim knjižicama imali oko 77,74 milijarde denara (približno1,26 milijardi evra). Od toga se 43,41 milijarda denara odnosi na depozite u domaćoj valuti (703,3 miliona evra), a 34,32 milijarde denara na dugoročnu deviznu štednju (556 miliona evra).