Lazar Lazović
Privatna arhiva
Lazar Lazović, Foto: Privatna arhiva

Verujem da su dežurni kritičari prilično iznenađeni činjenicom da je navodno strukturno prevaziđena i inertna tužilačka organizacija bila sposobna da zada tako snažan udarac.

Ako ostavimo po strani omalovažavanje same tužilačke organizacije i njenog rada, koje je postalo uobičajeno zahvaljujući i tome što Državno veće tužilaca (DVT) nema običaj da javno stane u zaštitu tužilaštva i što je nekadašnji Poverenik za samostalnost DVT-a izjavu da su tužioci „bednici, sluge režima i zlikovci“ okarakterisao kao „uznemirujuću“ i „uvredljivu“, smatram da treba ukazati na značaj koji 2021. godina ima za budućnost same organizacije, pri čemu se dva segmenta naročito ističu.

Najpre, u aprilu počinje mandat novom sazivu DVT-a, koje je garant samostalnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, te će tumačenje materije ustavnih nadležnosti od strane novih članova i njihov odnos prema tome kako se samostalnost garantuje, u velikoj meri opredeliti stepen zaštite koje će nosioci javnotužilačke funkcije imati u pogledu proizvoljnih kritika i optužbi, budući da samo u odnosu na takve kritike i optužbe imaju pravo da budu zaštićeni.

Takođe, tužilaštvo očekuju izbori za javne tužioce na svim nivoima, što je retka prilika za promenu krvne slike tužilačke organizacije. Ovi izbori će takođe dati odgovor na pitanje da li će pojedini tužioci ostati na funkcijama, koje u ovom trenutku vrše više od jedne decenije, odnosno da li je tužilačka organizacija sposobna da stvara nove kadrove koji će održati ili povećati postojeći kvalitet rada.

BONUS VIDEO

Pročitajte još: